Overzicht en resultaten

OEE software overzicht

DataLyzer OEE software is een flexibele real-time OEE module, variërend van handmatige invoer tot volledig automatische import van machines via PLC, database of sensors. Gegevens van verschillende machines kunnen worden geïntegreerd in een bedrijfsbrede OEE oplossing. DataLyzer OEE software is naadloos geïntegreerd met het DataLyzer SPC systeem waardoor de enorme mogelijkheden van beide technieken SPC en TPM gebruikt kunnen worden in het continu verbeteringsproces.

 

Resultaten

 

 • Complete oplossing van één leverancier zodat SPC en OEE gegevens binnen één oplossing ingelezen en verwerkt kunnen worden.
 • Lagere investering doordat oplossing voor SPC en OEE door één geïntegreerd systeem geleverd wordt
 • Geïntegreerde gebruikersinterface voor operators voor zowel SPC als OEE gegevens
 • Statistische analyse van OEE gegevens
 • Flexibele invoering in 3 fasen

Functionaliteiten

 • INRICHTEN SPECIFIEKE TIJD CATEGORIEËN

  Storingen en stilstanden kunnen gegroepeerd worden in categorieën. Verschillende bedrijven gebruiken verschillende tijdcategorieën.  Omstellen, wachttijd, pauze, storing, korte stops etc.  DataLyzer biedt de mogelijkheid om eigen tijdcategorieën te creëren. Deze categorieën worden toegekend aan één van de 4 verliestypen: geplande stilstand, ongeplande stilstand, performance verlies en kwaliteitsverlies.

 • GEGEVENS INVOER

  DataLyzer biedt de mogelijkheid gegevens handmatig in te voeren: storingstijden, oorzaken en productiegegevens. Gegevens kunnen ook ingelezen worden van PLC, database of sensors afhankelijk van de mogelijkheden van de machine. De ontbrekende gegevens zoals productieaantallen en afkeur kunnen later ingegeven worden, zodat de OEE berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

 • ROL GEBASEERDE AUTHORISATIE

  Verschillende rollen met aparte privileges kunnen worden vastgesteld. Gebruikers krijgen een specifieke rol waarmee delen van de OEE software kunnen worden afgeschermd. Operators mogen bijv alleen maar stilstanden ingeven, managers mogen bijv alleen rapportages uitvoeren etc.

 • REGISTREREN STILSTANDOORZAKEN PER MACHINE

  DataLyzer biedt de mogelijkheid om 5000 verschillende stilstandoorzaken vast te leggen. De operators kunnen kiezen van een drop down lijst. DataLyzer biedt de mogelijkheid om oorzaken te wijzigen om de werkelijke oorzaak in te geven. Bijv de oorzaak stopknop geregistreerd via de PLC van de machine kan gewijzigd worden in de werkelijke oorzaak.

 • ROOSTERS EN PLOEGEN

  Machines kunnen gegroepeerd worden en gekoppeld worden aan een ploegenrooster. Een rooster heeft specifieke ploegen gedurende een week. Meerdere roosters kunnen gelijktijdig gebruikt worden.

 • AUTOMATISCHE BEREKENING GEBASEERD OP SHIFTS EN RUNS

  Omdat de machines ingepland zijn in roosters kan DataLyzer aan het einde van een shift of run automatisch de resultaten berekenen. Wanneer een machine wordt omgesteld dan kunnen de resultaten van de vorige run worden ingegeven en worden de OEE resultaten van de laatste run berekend. De OEE verliezen van een run of shift worden tevens weergegeven in een regelkaart. Dit geeft meer inzicht of er iets is gewijzigd ten opzichte van de normale gang van zaken.

 • MACHINE NORMSNELHEDEN PER PRODUCT

  Normsnelheden kunnen verschillend zijn voor producten op verschillende machines. DataLyzer biedt de mogelijkheid om normsnelheden per product/machine combinatie vast te leggen. Operators kiezen een  product voor een machine en bij het afsluiten van een shift of run worden automatisch de juiste gegevens gebruikt.

 • KRACHTIGE RAPPORTAGE MOGELIJKHEDEN VIA OLAP

  Naast de standaard rapportages zoals OEE en Pareto grafieken, Mean time between failure (MTBF) en Mean time to repair (MTTR) biedt DataLyzer uitgebreide mogelijkheden om rapportage ste maken met een OLAP tool dat vergelijkbaar is met draaitabellen in Excel. Rapportages kunnen worden gemaakt via het slepen van gegevens in rijen of kolommen, het gebruiken van filters en statistieken zoals tellen, sommatie etc.

 • GEBRUIK VAN SPC TECHNIEKEN OP OEE GEGEVENS 

  Een uniek kenmerk van DataLyzer OEE is dat de gegevens automatisch ook beschikbaar zijn in het SPC programma en daar geanalyseerd kunnen worden mbv statistische tools. Storingen en stilstanden worden automatisch weergegeven in een attributieve regelkaart. Dit biedt de mogelijkheid betere analyse te maken van de gegevens. Op dezelfde wijze worden ook afkeur resultaten (kwaliteitsverliezen) weggeschreven naar regelkaarten en er is zelfs een signalering mogelijk om direct in te grijpen als het uitval percentage stijgt bij automatische metingen.

 • INTEGRATIE MET HET ACTIE SYSTEEM

  In geval van problemen dienen er vaak correctieve en preventieve acties gestart en opgevolgd te worden. Het OEE systeem is gekoppeld aan het CAPA systeem zodat acties vanuit OEE gestart kunnen worden en vanuit CAPA opgevolgd kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u hier de  brochure downloaden

Videos

DATALYZER OEE SOFTWARE IMPLEMENTATIE

OEE kan worden geïmplementeerd in 3 fasen. Gedurende fase 1 wordne de OEE resultaten handmatig ingegeven aan het einde van een ploeg of run. Tijdens fase 2 kan de gebruiker real-time de storingen en stilstanden ingeven. Gedurende fase 3 kunnen de gegevens automatisch worden ingelezen van een PLC of een sensor.  De 2 videos tonen voorbeelden van fase 1 en fase 2.Datalyzer OEE Software CASE STUDY

De video hierna toont hoe SPC en OEE zijn ingevoerd bij de AFA Dispensing group

Whitepapers

Whitepapers

Implementing OEE using DataLyzer Spectrum

Deze white paper toont hoe u kunt starten met een OEE implementatie en hoe u de DataLyzer SPC module kunt gebruiken om de gegevens te registreren, de berekeningen kunt uitvoeren en rapporten kunt maken.

Whitepapers

Implementing OEE using DataLyzer Spectrum

Deze white paper toont hoe u kunt starten met een OEE implementatie en hoe u de DataLyzer SPC module kunt gebruiken om de gegevens te registreren, de berekeningen kunt uitvoeren en rapporten kunt maken.

2015 © DATALYZER, All rights reserved