Datalyzer and Minitab Datalyzer a Minitab

Często otrzymujemy pytanie: jaka jest różnica pomiędzy DataLyzerem a Minitabem, dlaczego warto kupić DataLyzer, a nie – Minitaba? Zasadniczo Minitab i DataLyzer są zupełnie różnymi produktami: DataLyzer jest działającym w czasie rzeczywistym rozwiązaniem dla SPC, FMEA, Gage Management i OEE, a Minitab – narzędziem statystycznej analizy. DataLyzer nie posiada wszystkich funkcji, które ma Minitab, ani Minitab nie ma cech DataLyzera, choć niektóre z nich się pokrywają. Jeśli pragniecie ciągle doskonalić swój proces, zachęcamy do wdrożenia SPC do monitorowania procesu w czasie rzeczywistym. Następujące funkcje są zazwyczaj używane w systemach SPC działających w czasie rzeczywistym:

Zakres kontroli w hali produkcyjnej:

 • Szybkie i łatwe wprowadzanie danych przez operatorów w ich lokalnym języku
 • Wprowadzanie danych o śledzeniu ruchu
 • Zatwierdzanie informacji o przebiegu ruchu z zewnętrznych źródeł np. systemu ERP
 • Wprowadzanie danych poprzez kody dostępu (wymagane w przemysłach spożywczym, farmaceutycznym, wytwarzaniu urządzeń medycznych)
 • Automatyczne przechwytywanie danych z urządzeń pomiarowych, kamer, systemów CMM, Scada, itp.
 • Instruowanie operatora
 • Predefiniowanie listy przyczyn i działań
 • Plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii
 • Listy kontrolne
 • Automatyczne ostrzeganie, kiedy należy dokonać pomiarów
 • E – mail i inne rodzaje ostrzeżeń w przypadku awarii, przekraczania specyfikacji, lub braku pomiaru

Zakres doskonalenia (kierownicy zespołów i poziom inżynierów):

 • Wgląd w stan procesu w czasie rzeczywistym
 • Inicjowanie procesu działań korygujących i zapobiegawczych
 • Analiza danych
 • Przegląd dziennych, tygodniowych, miesięcznych raportów zakładu
 • Raporty klienckie
 • Analiza problemów
 • Sprzężenie z FMEA

Zakres planowania (poziom zarządzania):

 • Ustalenie celów
 • Monitorowanie rozwoju na bieżąco oraz okresowych raportów

Powyższe cechy są podsumowaniem funkcjonalności DataLyzera, które nie są dostępne na Minitabie. Z drugiej jednak strony, Minitab posiada pewną liczbę narzędzi analizy statystycznej, których nie oferuje DataLyzer, jak DOE, analiza niezawodności, itd. Większość naszych klientów używa DataLyzera  w zakresie całodziennej organizacji, zaś “blackbeltsi” korzystają z Minitaba, jeżeli chcą uzyskać zaawansowane analizy. Dane mogą być eksportowane prosto z DataLyzera i importowane do Minitaba bądź poprzez arkusze Excela, lub stworzenie plików wykonawczych baz danych. W Minitabie można wykonać też badania MSA. Jaki jest dodatkowy pożytek z DataLyzer Gage Management? Badanie MSA zrobione w Minitabie jest bardzo podobne do badania w DataLyzerze, który ma kilka zalet: proces zmienności pobranej z systemu SPC może zostać użyty w badaniach MSA. Przy tworzeniu raportów można zaś zawrzeć wartość GRR, gdy drukowane są wyniki potencjału, lecz największą zaletą jest to, że DataLyzer Gage Management zawiera kalibrację urządzeń pomiarowych. Kalibracja musi być wykonana w sposób prawidłowy; konieczne są wydrukowane listy przyrządów podlegających kalibracji, listy przyrządów, które potrzebują zewnętrznego serwisu do kalibracji, natomiast po kalibracji, należy pobrać certyfikat i wydrukować naklejki.