Hot topic: Six Sigma and SPC

Six Sigma

(Lean) Six Sigma to przełomowa strategia zarządzania, wykorzystywana do doskonalenia kosztów, rezerw oraz okresu projektowania i wdrażania. Przy ddrażaniu Six Sigma wykorzystywany jest proces naprawczy DMAIC (Definiowania, Pomiaru, Analizy, Usprawnienia, Kontroli). W celu lepszego zrozumienia wdrażania Six Sigma, prosimy zapoznać się z kilkoma faktami o pierwszej firmie, która je zastosowała: Motoroli.

Za: “The vision of Six Sigma” – Mikel Harry

 • W 1979 r. Motorola uznała, że jej jakość “cuchnie”
 • W 1981 r. marka założyła ośrodek szkoleniowy i ustaliła, że jej jakość powinna poprawić się dziesięciokrotnie w 1986 r.
 • W 1982 r. wdrożono SPC
 • W 1984 r. wdrożono planowanie eksperymentu
 • W 1987 r. zaadoptowano podejście Six Sigma
 • W 1987 r. 2,4% funduszu płac zużyto na szkolenia, a 40 % poświęcono na narzędzia i techniki jakościowe
 • Pracownicy otrzymali 150 godzin szkolenia o metodach jakościowych na przestrzeni 3 lat

Łatwo więc wywnioskować, że wdrażanie Six Sigma lub SPC to długoterminowy projekt związany z wysokim zaangażowaniem ścisłego kierownictwa i dużymi nakładami. Narzędzia używane do owego wdrożenia i podejście są takie same; jeżeli chcą Państwo wdrożyć SPC właściwie, konieczne jest wyznaczenie celów, zastosowanie FMEA, MSA, analiza potencjału procesu, zaplanowanie eksperymentu, itd.

Aby zrozumieć, które narzędzia i metody sprawdzą się w określonych warunkach produkcji, konieczne jest zaznajomienie się z innymi systemami doskonalącymi, jak Total Productive Maintenance (TPM), Lean Manufacturing i teoria ograniczeń (TOC).

Jakie korzyści daje wdrożenie Six Sigma poprzez DataLyzer Spectrum

Aby wesprzeć wszystkie poziomy organizacji podczas wdrażania Six Sigma, należy wprowadzić też dobry system SPC; statystyczne narzędzia używane podczas wdrażania Six Sigma są dostępne w standardzie w odpowiednim systemie SPC. Wprowadzone dane wyświetlają się z wymaganymi czynnikami. W celu uzyskania dalszych informacji warto zapoznać się z opracowaniem: tracking and tracing.

Większość firm, w trakcie wdrażania Six Sigma, używa Minitaba; po osiągnięciu fazy kontroli, zaczyna zastanawiać się nad wprowadzeniem systemu SPC. Traci dużo czasu na tworzenie w Excelu szablonów do wprowadzania danych i zbiorów gromadzących te dane. Jeżeli firma wdraża natomiast SPC już podczas fazy planowania, zaoszczędzi mnóstwo czasu przy gromadzeniu danych i tworzeniu szablonów. Operatorzy nie muszą być instruowani jak wprowadzić dane do arkusza Excela, a później do działającego w czasie rzeczywistym systemu SPC. Dane mogą być automatycznie przechwycone dzięki przyrządom pomiarowym i innym zewnętrznym źródłom (maszyny CMM, kamery PLC, itd.). W ciągu dnia, do całodziennych analiz, odpowiadających działaniom, rozpoczynając procesy działań korygujących i zapobiegawczych, należy użyć systemu działającego w czasie rzeczywistym. Wdrożenie dobrego systemu działającego w czasie rzeczywistym na wczesnych  stadiach wdrażania Six Sigma pozwoli zaoszczędzić ogromną ilość czasu podczas wszystkich faz.

Dla bardziej zaawansowanych analiz jak DOE (planowanie eksperymentu) można łatwo importować dane do Minitaba.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt.

Kalkulator Six Sigma

W Six Sigma jakość procesu jest wyznaczana przez wielkość sigma. Jeżeli sigma procesu wynosi 6 oznacza to, że proces ma 3,4 błędów na milion przypadków. Wielkość sigmy można wyliczyć, opierając się na średniej procesu, standardowym odchyleniu i szczegółach technicznych. Dla atrybutu procesu wielkość sigma może być obliczona w oparciu o procentowość wad. Przy obliczaniu wielkości sigma procesu warunkiem podstawowym jest informacja, czy proces ma pewną stabilność i czy pozostaje pod kontrolą.

W SPC Wizard otrzymać można wielkość sigma i przetestować stabilność i kontrolę. Do wyznaczenia wskaźnika sigma procesu oferujemy bezpłatny kalkulator. Można pobrać go tutaj.

W SPC Wizard można testować też hipotezy – jeżeli mamy dwa różne zbiory danych, przy użyciu testu F i t bezpośrednio na nich. Oferujemy także bezpłatny kalkulator testu F i t, gdzie możliwe jest wprowadzenie parametrów zbioru danych. Po kliknięciu tutaj można pobrać kalkulator.

SPC Wizard dla Green Belts

Green Belts zazwyczaj używa w 95% swojego czasu standardowych metod statystycznych.

Metody te obejmują:

 •  karty kontrolne
 • histogramy i analizę potencjału
 • diagram Pareto
 • analizę regresji
 • analizę wieloczynnikową
 • testy F i t oraz testowanie hipotez

Zazwyczaj zaspokaja to potrzeby wszystkich rodzajów źródeł danych, jak Excel,  Access, bazy SQL, itd.

SPC Wizard przeznaczony jest do analiz ze standardowymi narzędziami statystycznymi. Ponieważ SPC Wizard używany jest codziennie, więcej pracy włożone jest w bardziej skuteczną analizę danych i różnych cech, które są wdrażane do owej analizy, bez potrzeby czyszczenia pierwotnego zbioru danych; na przykład, w analizie regresji można wybrać punkt na diagramie rozrzutu i niezwłocznie zobaczyć punkt na karcie kontrolnej ze wszystkimi podgrupami informacji i uwagami operatora, a bazując na tych informacjach – natychmiast wykluczyć ten punkt z analizy bez zmiany oryginalnego zbioru danych. Czyni to codzienną analizę bardzo praktyczną i funkcjonalną.

Firmy używające DataLyzer Spectrum używają SPC Wizard do analiz pomiarów, w fazie analizy i doskonalenia, a także później, do codziennej analizy w fazie kontroli.