OEE software


Program DataLyzer® OEE

productpage-OEE-bg.png
Całkowita produktywność maszyn (TPM) jest niezwykle istotnym narzędziem służącym rozwojowi organizacji zakładu produkcyjnego. Pomimo, że zarówno TPM i SPC są technikami ciągłego doskonalenia, zazwyczaj nie jest dostrzegane to, że mają one te same cele. Pierwotny cel TPM, który jest powszechnie zauważany, to: “nieustanna poprawa wszystkich warunków organizacyjnych w systemie produkcyjnym, poprzez pobudzanie codziennej świadomości pracowników” (za Japończykiem Seiichi Nakajimą z JIPM).

Wypróbuj i kup

Zachęcamy do wypróbowania naszego oprogramowania z pełnym wsparciem i oceny.

Rejestracja na bezpłatne webinarium Rejestracja na wersję próbną Wniosek o wycenę

Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia

Prawidłowe i praktyczne wdrożenie TPM, które podniesie wydajność w obrębie całej organizacji, to: (1) .. czysta kultura biznesowa zaprojektowana dla ciągłej poprawy wydajności systemu produkcyjnego (2) .. standaryzowane i systematyczne podejście, rejestrujące wszelkie niedobory (3) .. wszystkie działy, mające wpływ na zdolność produkcyjną, zaangażowane będą w płynne przechodzenie od reagowania do zachowań przewidywania (4) .. przejrzysta, wielodyscyplinarna organizacja likwiduje ryzyko strat (5) .. podjęte kroki stanowią długotrwały proces. Metoda Deminga w planowaniu, wykonywaniu, sprawdzaniu, działaniu, oraz leżące u podłoża upoważnienie osób na poziomie produkcyjnym, są obecne zarówno w podejściu TPM jak i SPC. Do analizowania szczególnych przypadków odstępstw stosowane są podobne techniki jak FMEA, analiza Pareto, itd. Struktura organizacyjna do udoskonalenia, pokazuje także duże podobieństwa pomiędzy obydwoma systemami. Główna jednak różnica jest taka, że TPM kładzie zwiększony nacisk na szybką zmianę podczas przezbrojenia produkcji (SMED) i konserwacji, a SPC akcentuje poprawianie krytykowanych, charakterystycznych cech zgłaszanych przez klientów. Druga, duża różnica, to sposób gromadzenia i raportowania danych. W TPM OEE dane są raportowane, a w SPC wykonywane są karty kontrolne i raporty zdolności. Połączenie obu technik w jedną, nierozłączną metodę naprawczą, używaną jako jedno narzędzie, może być niezwykle korzystne dla firm: • Obie naprawcze techniki nie rywalizują o zasoby; • Operatorzy używają jednego interfejsu do wprowadzenia danych zarówno dla SPC jak i OEE; • Pracownicy potrzebują tylko jednego szkolenia z oprogramowania; • Jedno podejście umożliwi pracownikom zastosowanie połączenia obu technik do optymalizacji procesu; • Narzędzia statystyczne doskonalą analizę danych OEE; • Dane o brakach, wprowadzone w systemie SPC, mogą być użyte do obliczenia strat jakości ,zabezpieczając przed podwójnym wprowadzeniem danych; • Koszty inwestycji w jedno oprogramowanie są zazwyczaj znacznie niższe, niż posiadania dwóch oddzielnych systemów; Jeden dostawca, z wiedzą o obu technikach, może bardziej efektywnie wspierać zarząd na drodze ciągłego rozwoju.

OEE report

Oprogramowanie DataLyzer OEE

Oprogramowanie DataLyzer OEE jest działającym w czasie rzeczywistym modułem OEE połączonym z bazą danych DataLyzera. Udogodnienia, dostępne w DataLyzer OEE: • Kompletowanie ustawień maszyn, kontrolowanie produktów, tempa pracy maszyn, planów produkcyjne, usterek, jakości, itd • Czas przestoju może być wywołany ręcznie przy pomocy komputera lub dowolnego mobilnego urządzenia, jak iPad, Iphone lub Android.

OEE on mobile device

• Czas przestoju może być pobrany z danych sterownika PLC, bazy danych maszyny lub czujnika • Automatyczne e-maile mogą być wysłane, sygnalizując inżynierom obsługi o rozpoczęciu przestoju • Wprowadzony może zostać początek remontu  • Stan fabryki może być kontrolowany w czasie rzeczywistym w formie tablicy rozdzielczej na komputerze lub dowolnym urządzeniu mobilnym • Na końcu zmiany, bądź produkcji dane są automatycznie grupowane jako atrybuty kart kontrolnych • Wszystkie raport mogą być publikowane przez maszynę lub grupę maszyn; możliwe są różne opcje grupowania. Dostępne są raporty:  • Przegląd awarii • Przestoje • OEE • Pareto • Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) • Średni czas naprawy (MTTR) • Analiz OLAP

DataLyzer real-time OEE

DataLyzer OEE podejście 3-etapowe

DataLyzer wspomaga 3-etapowe podejście we wdrożeniu OEE z przewodnikiem; więcej  szczegółów na ten temat znaleźć można na stronie OEE Implementation

1. Manualny OEE na koniec produkcji lub zmiany. W pierwszym kroku standardowe oprogramowanie DataLyzer SPC może być użyte do wprowadzenia danych OEE na koniec produkcji lub zmiany; dostępne są standardowe raporty OEE. Zaznajomienie się z OEE jest proste i bezproblemowe.

2. OEE w czasie rzeczywistym. W drugim kroku dodany jest moduł OEE, działający w czasie rzeczywistym, umożliwiający rejestrowanie pojawiających się przestojów. Deska rozdzielcza przedstawia aktualny stan maszyny; dostępnych jest jeszcze więcej funkcji i raportów.

3. Automatyczny OEE w czasie rzeczywistym. Zamiast ręcznego uruchomienia przestoju, w trzecim kroku informacja ta jest automatycznie pobierana z maszyny, dostarczając  dokładniejszych rejestrów o przestojach. Powód przestoju może być ustalony na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Możliwe jest pobranie pliku PDF.

View brochure Plik PDF