SPC Wizard


SPC Wizard

productpage-spcwizard-bg2.png
SPC Wizard jest oprogramowaniem SPC, obsługującym zmienne liczbowe i dane atrybutowe. SPC Wizard jest unikatowym produktem, łączącym pełny moduł treningowy SPC i grę procesu naprawczego, z w pełni funkcjonalną w czasie rzeczywistym analizą danych.

Wypróbuj i kup

Zapraszamy do przetestowania naszego oprogramowania, podczas którego zapewnione jest pełne wsparcie.

Register for free webinar Register for free trial Request for quotations

Trening SPC dla zmiennych liczbowych

Część treningowa SPC Wizard dla zmiennych, zawiera graficzną symulację wyrzutni płonących piłek tenisowych. Program zapisuje miejsca lądowania piłek; pozycja lądowania ma wpływ zarówno na zwyczajne, jak i szczególne przyczyny. Program jest przeznaczony dla osób, które opanowały podstawy SPC; uczy, jak zastosować SPC w produkcji. Przyczyny specjalne mogą być zaprogramowane jako dowolnie zadany ciąg liczbowy, co sprawia, że uwzględnione przypadki danych mogą być użyte do ćwiczeń. Ćwiczący mogą tworzyć kontrolne wykresy i obliczać granice kontrolne do badania tych przyczyn. Program wspiera ćwiczących tłumaczeniem zasad działania i oferowaniem wielu pomocnych narzędzi. Przedstawia także analizę zdolności i użycie wskaźników zdolności (Cp, Cpk, Pp i Ppk). Po naciśnięciu poniższego przycisku, można obejrzeć przykład sesji treningowej, wyjaśniającej analizę zdolności procesu.

Przykład treningu

Trening dla danych atrybutowych

W tym module treningowym, procesy atrybutowe są symulowane poprzez wybór próbek z pojemnika wypełnionego kolorowymi koralikami. Rezultaty symulacji mogą być szybko wyświetlone na wykresach kontrolnych, diagramie Pareto, wykresie punktowym, lub jako tabela wyników. Moduł treningowy zawiera również pełną symulację eksperymentu Deminga czerwonych koralików.

SPC Tutorial SPC Wizard zawiera samouczka, gdzie użytkownik jest prowadzony przez symulacje, co ułatwia zrozumienie różnych pojęć SPC. Pełny samouczek jest także dostępny na stronie:  www.statisticalprocesscontrol.com.

Na stronie można obejrzeć rezultaty sesji z użyciem samouczka.

Analiza w czasie rzeczywistym dla danych liczbowych i atrybutowych

SPC Wizard dopuszcza możliwość odczytu danych bezpośrednio z ACCESS, Excela lub DataLyzera. Oznacza to możliwość bezpośredniego oglądania wykresów kontrolnych i analizy zdolności ze znakomitymi możliwościami analizy danych, bez manipulowania przy ich plikach. W ustawieniach Wizard można  szybko zdefiniować wejściową tabelę danych dla nowych danych, zawierającą pola: daty i godziny, uwagi i inne informacje produkcyjne (takie, jak ustawienia procesu, śledzenie i znajdowanie). Po wprowadzeniu informacji otrzymujemy pełną analizę zdolności z kartą kontroli, histogramem, diagramem Pareto, analizą wielokryterialną i wykresem punktowym. SPC Wizard posiada wiele cech ułatwiających analizę danych, np.:

 • obliczanie granic kontrolnych używając dowolnej części danych;
 • tworzenie analizy opartej o parametry wprowadzone do diagramu jak operatorzy, liczby porządkowe, numery artykułów, itp. (analiza wielowariantowa);
 • selekcja danych atrybutowych występujących w diagramie;
 • wielokrotne diagramy Pareto, histogramy i karty kontrolne;
 • dodawanie uwag do próbek;
 • wykluczanie punktów z obliczeń;
 • zmiana numeracji kolumn w Pareto;
 • łączenie próbek lub obliczanie przedziałów w trybie szczególnie rzadkiego zdarzenia;
 • oglądanie rozmaitych wykresów na ekranie;
 • dodanie informacji do próbek, pozwalających na analizę zależności pomiędzy ustawieniami procesu, a wadami danych atrybutowych;
 • tworzenie zależności pomiędzy różnymi tabelami z dowolnego pliku SPC Wizard, ACCESS lub Excel, opartych na wspólnym parametrze (np. numerze karty produkcyjnej) lub opartych na różnicach czasowych;

Wersja  z przewodnikiem

Wersja z przewodnikiem daje pełny wgląd w SPC Wizard, po naciśnięciu poniższego przycisku. Po uruchomieniu można obejrzeć demo na pełnym ekranie po użyciu klawisza F11.

View guided tour

Gra w poprawę procesu

W trybie gry, ćwiczącemu przedstawione są cztery możliwe przypadki szczególnych przyczyn: dwóch różnych dostawców kulek, temperatura pomieszczenia, niejednolitość wyrzutni spowodowana słabością sprężyny i odpadki na podłodze. Ćwiczący ma do użycia kartę kontrolną do identyfikacji, które ze szczególnych przyczyn wpływają na proces. Gra jest wygrana, kiedy ostatnie sto strzałów jest skupionych wokół celu. Gra jest przegrana, kiedy ćwiczący próbuje zmienić przyczynę nie  mającą wpływu na proces.

Tu można pobrać plik PDF

View brochure Plik PDF