Wat is MSA ?

Gegevens analyse kan beïnvloed worden door meetfouten. Meetinstrumenten, werkwijze van medewerkers en opspanmiddelen zijn allemaal van invloed op een meetsysteem. Elk van deze factoren kunnen variatie in het meetsysteem veroorzaken. Deze variatie in het meetsysteem is een deel van de totale proces variatie in de SPC analyse en verslechterd statistieken zoals Cp, Cpk, Pp, Ppk, etc. What is MSA ?   In ieder proces is er sprake van variatie. De oorzaken van variatie kan gevonden worden in alle verschillende inputs van een proces variërend van materialen tot verschillen tussen medewerkers. Het is echter mogelijk dat de variatie in het meetproces een significant deel uitmaakt van de totale variatie of dat het oorzaak van verstoringen is. Er zijn meerdere soorten meetvariatie:
Precisie
  • Herhaalbaarheid - binnen een operator of meetinstrument
  • Reproduceerbaarheid - tussen operators of tussen meetinstrumenten
Accuratesse
 • Stabiliteit - accuratesse in de tijd
 • Lineariteit- accuratesse over het meetbereik van het meetinstrument
 • Resolutie
 • Bias – Afwijking van de werkelijke waarde
Gedurende de Gage R&R studies wordt de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid geanalyseerd.
Herhaalbaarheid meetinstrument
GRR repeatabilityGeeft het meetsysteem hetzelfde resultaat wanneer hetzelfde product meerdere malen gemeten wordt door dezelfde medewerker ? Herhaalbaarheid wordt ook wel toestel of equipment variatie genoemd, omdat het afhankelijk van is van het ontwerp of de status van het meetinstrument.  
Reproduceerbaarheid meetinstrument
GRR ReproducibilityGeeft een meetsysteem dezelfde resultaten wanneer 2 of 3 medewerkers hetzelfde product een aantal keren meten ? Reproduceerbaarheid tussen operators of tussen meetinstrumenten is de andere bron van variatie in een meetproces. Reproduceerbaarheid wordt ook wel controleur of appraiser variatie genoemd, omdat het meestal afhankelijk is van verschillen tussen medewerkers in het gebruik van het meetsysteem. Gage R&R studies bestaan normaal gesproken uit twee delen: herhaalbaarheid (equipment variation) en reproduceerbaarheid (appraiser variation). De studie is in twee delen gesplitst om vast te kunnen stellen of het meetsintrument verbeterd of gerepareerd dient te worden of dat er training noodzakelijk is voor de operators. Om het percentage variatie te berekenen kan onder de streep gewerkt worden met de tolerantie (USL-LSL), de totale proces variatie (5,85 of 6 sigma op basis van SPC gegevens) of de totale studie variatie (5,85 of 6 sigma op basis van de gegevens van de MSA studie). Richtlijnen voor het accepteren van een gage repeatability and reproducibility (%R&R):
 • Onder 10% fout: meetvariatie is acceptabel
 • 10% tot 30% fout: meetsysteem is mogelijk acceptabel maar dat hangt af van het belang van de meting, kosten van het meetsysteem, kosten van reparatie of verbetering en de bestaande proces capability.
 • Meer dan 30% fout: meetsysteem dient verbeterd te worden (afhankelijk van proces capability).
(Bron AIAG - MSA Manual)

2015 © DATALYZER, All rights reserved