Wat is OEE ?

OEE staat voor Overall Equipement Effectiveness. Het is een techniek die wordt gebruikt om de stilstandstijd van machines te verminderen. OEE is eerst beschreven in 1982 als een cruciaal onderdeel van de TPM methodologie. Total Productive Maintenance (TPM) is een concept dat is geïntroduceerd in 1971 door Japan’s Instituut voor fabrieksonderhoud (JIPM). Bij de berekening van OEE kan er discussie ontstaan aan welke categorie bepaalde stilstandsoorzaken dienen te worden toegewezen. Er is geen standaard beschikbaar. Kijk op de website http://www.oeefoundation.org voor nadere toelichting over dit onderwerp. OEE de berekeningen Onderstaande figuur geeft aan op welke wijze de berekeningen worden uitgevoerd. [caption id="attachment_446" align="alignnone" width="600"]OEE calculation Calculation of OEE[/caption] Bron: http://www.oeefoundation.org OEE bestaat uit 3 delen:
  • Availability = Productie tijd / Loading tijd
  • Performance =  Werkelijke output / Productie tijd
  • Quality = Goede output / Werkelijke output
Dus OEE = Availibility * Performance * Quality of in andere woorden Aantal goede producten / Verwachtte aantal producten tijdens de loading tijd. Voor iedere product/machine combinatie wordt het verwachtte aantal  producten vastgesteld (machine snelheid). Tijdens productie worden als stilstanden geregistreerd. Aan het einde van ene run of ploeg wordt het aantal geproduceerde producten en de totale afkeur geregistreerd. Gebaseerd op deze informatie kan de OEE berekend worden en hieronder ziet u een voorbeeld van een OEE rapportage. [caption id="attachment_448" align="alignnone" width="601"]Calculation of OEE OEE calculation[/caption] Deze grafiek geeft een snel overzicht waar de verliezen vandaan komen. Wat de beste benadering is om te verbeteren is afhankelijk van verschillende factoren: Een aantal voorbeelden:
  • Het kwaliteitsverlies toont alleen de tijd die verloren is door afkeur. Het rapport geeft geen inzicht in de kosten van afkeur of het risico dat slechte producten de klant bereiken.
  • Bij het verbeteren van de OEE is het logistieke concept van belang. Wanneer een machine bijv geen bottleneck is en geen orders is een belangrijke stilstandsoorzaak op die machine dan zal het verlagen van specifieke stilstanden (bijv omstellen) alleen als resultaat hebben dat de oorzaak van de stilstand veranderd, het zal de uiteindelijke OEE niet verbeteren.
  • Het vergroten van de seriegrootte zal de OEE verbeteren omdat er minder omstellen plaatsvindt. Dit zal echter leiden tot hogere voorraden en hogere voorraden geeft om meerdere redenen bijna altijd een slechter resultaat.
     

2015 © DATALYZER, All rights reserved