DataLyzer biedt Whitepapers waarin verder ingegaan wordt op de toegepaste technieken binnen de software modules.

How to integrate FMEA, Control Planning, SPC and CAPA

Deze white paper toont hoe je een goed werkend kwaliteitssysteem kunt bouwen waar alle technieken samenkomen.

Short Run SPC

Short run SPC, vaak aangeduid als nominals, target- of DNOM-grafieken of Z-grafieken, wordt gezien als de oplossing voor fabrikanten met een omgeving met een hoog mengvolume. In dit artikel laten we zien dat het in veel meer omgevingen moet worden gebruikt en laten we ook zien hoe dit eenvoudig kan worden gerealiseerd met DataLyzer Qualis 4.0.

SPC and SQC integrated

Deze white paper legt uit hoe je SPC en SQC in een organisatie kunt combineren om het beste van beide werelden te krijgen

Integrating SPC, OEE and TPM

Integratie van SPC en OEE in een verbeteringsproces en daarbij gebruik maken van geïntegreerde software heeft voordelen:
– Productiviteit en kwaliteit zijn even belangrijk, en elk bedrijf presteert beter wanneer beiden verbeteren.
– Het continue verbeteringsproces waarin beide aspecten aandacht krijgen wordt sneller geaccepteerd wanneer operators een geïntegreerde gebruikersinterface hebben.
– Wanneer bedrijven beide systemen gebruiken dan wordt de benodigde tijd voor training, afstemming, support en het maken van de benodigde analyses en rapportage geminimaliseerd.

Deze white paper toont het verschil tussen SPC en OEE en toont ook de voordelen om beide methoden te integreren.

Big data and Statistical Process Control

Deze white paper toont hoe statistical process control gebruikt kan worden in combinatie met grote data.

APQP: Ballooning Control Plan SPC

Deze white paper toont hoe je de ontwerpresultaten met kwaliteitsplanning en uitvoering kunt combineren.

Process Capability Indices

Er is veel verwarring over gebruik van de capability indices Cp, Cpk, Pp and Ppk. De white paper Process Capability Indices probeert deze verwarring weg te nemen en legt uit wat de toegevoegde waarde is om de indices Cp, Cpk en Ppk gelijktijdig te gebruiken

Managing Control Limits

Deze white paper beschrijft op welke wijze regelgrenzen ingesteld dienen te worden om tijdens een implementatie het aantal verstoringen beheersbaar te maken.

Recalculating the Control Limits

Deze white paper beschrijft het gebruik van 2 nieuwe indices om een snelle en effectieve vergelijking te krijgen tussen berekende en vastgelegde regelgrenzen

Using Control Charts for Quality Improvement

Deze white paper toont hoe u SPC (regelkaarten) kunt gebruiken als instrument voor continue verbetering.

Importance of the Range Chart

Tijdens SPC implementatie wordt te veel nadruk gelegd op de gemiddelde kaart. Deze whitepaper legt uit waarom de range kaart belangrijker is en op welke wijze men kan realiseren dat de range kaart meer nadruk krijgt tijdens de implementatie

Parallel Processes and SPC

Deze paper beschrijft welke aandachtspunten van belang zijn wanneer u SPC invoert in een proces met parallelle subprocessen zoals holtes, rijen, spindels, etc

Tracking and Tracing

In deze paper wordt uitgelegd hoe u volledige tracking en tracing kunt invoeren en hoe u DataLyzer kunt gebruiken om snel oorzaken van variatie te analyseren.

Reject reduction by analysis of process data

Tijdens de invoering van DataLyzer worden diversie gegevens vastgelegd. In deze tonen we hoe we deze gegevens kunnen gebruiken in een geavanceerde analyse en daarmee kunnen komen tot reductie van afkeur..

CMM Data acquisition and Chart creation

In deze white paper wordt uitgelegd hoe we een CMM meetmachine kunnen integreren in het DataLyzer SPC network.

Defects prevention for the Aerospace industry

In deze white paper, wordt toegelicht hoe de Zero Defects kwaliteitsbenadering steeds meer wordt toegepast in de Aerospace supply chain en hoe DataLyzer kan ondersteunen bij de implementatie

SPC software en Industrie 4.0

Meer en meer bedrijven zijn op zoek naar een SPC-softwaretool die past in hun Industrie 4.0-aanpak. Dit whitepaper beschrijft de criteria waarmee rekening moet worden gehouden wanneer u op zoek bent naar een SPC-softwareoplossing.  

Big data, OEE en SPC

In deze whitepaper wordt getoond hoe  Big data, OEE en SPC op een praktische wijze gebruikt worden in de praktijk. De zeer krachtige oplossing is gebaseerd op de samenwerking van Inmation en DataLyzer.  

SPC in Crystalline PV module manufacturing

In deze white paper wordt uitgelegd op welke wijze DataLyzer Spectrum wordt ingezet als MES systeem in de PV industrie. Stuur aub een mail als u deze white paper wilt ontvangen.

2015 © DATALYZER, All rights reserved