E-mail

Uw email adres wordt op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Informatie ingegeven in formulieren wordt alleen gebruikt voor het versturen van informatie. In geval van vragen kunnen we contact met u opnemen om nadere informatie te krijgen of vragen te beantwoorden.

Persoonlijke informatie

Klanten informatie, bestanden en databases die naar ons verstuurd worden, worden ten aller tijde vertrouwelijk behandeld.

2015 © DATALYZER, All rights reserved