Overzicht en resultaten

Gage Management Software overzicht

De analyse van gegevens wordt beïnvloed door meetfouten. Meetinstrumenten, meetmethoden en opspan middelen maken onderdeel uit van een meetsysteem. Elk van deze componenten kan variatie veroorzaken in de meting. Deze variatie in het meetsysteem is dan weer een oorzaak van variatie tijdens SPC analyse en is van invloed op capability index cijfers zoals Cpk, Ppk, Ppm etc. DataLyzer® Gage Management software biedt de mogelijkheid om deze meetsysteem variatie te analyseren en beheersen. DataLyzer® Gage Management software (beheer meetinstrumenten) kan stand-alone of in combinatie met de DataLyzer® SPC software gebruikt worden. Wanneer gekoppeld, dan gebruikt Gage Management module dezelfde database zodat tijdens studies gebruik gemaakt kan worden van procesinformatie en in het SPC systeemgebruik gemaakt kan worden van de MSA en kalibratie resultaten. De 3 onderdelen van Gage Management programma zijn:
 • Kalibratie meetinstrumenten Er wordt vastgelegd of de kalibratie resultaten voldoen aan de standaard en of de afwijking binnen acceptabele grenzen valt. De volledige kalibratie historie van een meetinstrument is opgeslagen.
 • Informatie meetinstrument en leverancier  Locatie meetinstrument, leverancier, informatie levernacier zoals adres, kosten, onderhoudsgegevens, etc. Deze gegevens zijn nodig om gegevens beschikbaar te hebben voor onderhoud of vervanging van het meetinstrument.
 • Measurement Systems Analysis (MSA) Het systeem biedt een snelle en gebruikersvriendelijke methode om MSA studies aan te maken. Het ondersteunt verschillende invoermethoden. Resultaten kunnen apart geanalyseerd worden of er kan een historisch overzicht getoond worden. De MSA studies en rapportages zijn volledig in overeenstemming met de eisen in de IATF16949 MSA handleiding.

 

RESULTATEN

De resultaten van de toepassing van de gage management software zijn:

 • Registratie van alle meetmiddelen
 • Vermindering van kosten kalibratie
 • Minder problemen tijdens audits
 • Efficiënte toepassing van MSA studies
 • Integratie MSA met SPC

Functionaliteiten

Informatie over meetinstrument en leverancier

 • Informatie over het meetinstrument is o.a. locatie, status, benodigde onderdelen, type meetinstrument, leveranciersinformatie, kalibratie en GR&R intervallen etc
 • Informatie leverancier oa. adres, contact gegevens etc.

 

Kalibratie meetinstrument

 • Interne en externe kalibratie worden ondersteund
 • Historie kalibratie studies, vervaldata en planning van kalibraties worden ondersteund
 • De kalibratie procedure kan door de gebruiker worden gedefinieerd en voor alle gewenste meetinstrumenten worden toegepast.

Kalibratie is vaak één van de grootste kostenposten van de kwaliteitsafdeling. Een effectief managementsysteem voor meetinstrumenten kan bijdragen aan het beheersen van de kosten.

Measurement Systems Analysis (MSA of GR&R))

Zelfs wanneer een meetinstrumenten gekalibreerd is en meet conform de kalibratie eisen dan is het nog van belang om vast te stellen hoe nauwkeurig en consistent het meetinstrument meet :

 • Wanneer één medewerker het meetinstrument vaker gebruikt ?
 • Wanneer meerdere medewerkers het meetinstrument gebruiken ?

Het systeem ondersteunt standaard GR&R en ANOVA studies.

Kenmerken

Invoermethoden

 • Handmatig via toetsenbord
 • Automatisch vanuit meetinstrument via RS-232 / USB
 • Import van spreadsheet

Gegevensuitvoer Diverse rapportages. Printen van labels met resultaat kalibratie studie

Gegevensinvoer & Analyse Beschikbare invoermethoden:
Gesorteerd op meting,
random of een spreadsheet formaat.
Gemiddelde en Range methode

 • Lange Variabele studies (2-3 Operators, 2-3 herhalingen, 8-10 produkten)
 • Korte variabele studies (2-3 operators, 2-3 herhalingen, 5 produkten)
 • Performance curve
 • Lang Attribututief (8-10 steekproeven)
 • Kort attributief

ANOVA;
Type database Versies zijn beschikbaar voor MS® Access, SQL Server® of Oracle®. De software kan stand-alone gebruikt worden of het kan worden geïntegreerd met de SPC module om gegevens te delen en uit te wisselen.
Ondersteuning meerdere talen: Meerdere talen worden in het systeem ondersteund (Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Hindi, Portugees, Russisch, Arabisch, Hongaars, Sloveens, Vietnamees, Turks, Pools, Tsjechisch, Italiaans en Zweeds) andere talen kunnen snel worden toegevoegd.

 

Voor meer informatie download de brochure

Videos

Datalyzer GAGE MANAGEMENT Software

De video geeft een snelle introduktie in de werkwijze van de gage management software.

2015 © DATALYZER, All rights reserved