Overzicht en resultaten

OEE software overzicht

Voor real-time OEE software heeft DataLyzer een samenwerkingsverband met FullFact. DataLyzer was het eerste bedrijf ooit dat een real-time SPC oplossing bood. FullFact was het eerste bedrijf ooit dat een real-time OEE oplossing bood. Dit samenwerkingsverband resulteert in de meest krachtige geïntegreerde oplossing voor real-time SPC en OEE. De FullFact OEE toolkit software is een flexibele real-time module die die geschikt is voor OEE, variërend van handmatige uitvaltijdregistratie tot volledige gegevensverzameling van machines via sensoren, seriële hardwareverbindingsapparaten, Ethernet-software en hardware tools en OPC om productie-informatie van uw apparatuur te verkrijgen. Data van heterogene machines kan geïntegreerd worden met een fabrieksbrede enkele interface, dashboard en rapportage van OEE en SPC. FullFact OEE-software kan naadloos worden geïntegreerd met het DataLyzer SPC-systeem, waardoor het de enorme voordelen van zowel TPM als SPC kan benutten als continue verbeteringstechnieken die één gebruikersinterface voor de gebruiker bieden. Wanneer u nog geavanceerder wilt werken dan kunt u daar het managementinformatiesysteem van Inmation nog aan toevoegen. Inmation registreert 100% van de gegevens en deze blijven continu beschikbaar. Dat betekent dat u met de combinatie Inmation, OEE en DataLyzer beschikt over de meest moderne oplossing voor Industrie 4.0. OEE en SPC. In de volgende whitepaper  wordt dit nader toegelicht.

FullFact Solutions - experts in OEE Software

DataLyzer International is a FullFact business partner. Sinds 2004, support FullFact  teams op de werkvloer en productie management met de OEE Toolkit Suite en Services om verliezen in produktieprocessen op te sporen en te elimineren.  Onze medewerkers zijn getraind door FullFact en zijn expert in OEE sinds 2006. In 1995  heeft Arno Koch (CTO FullFact) de eerste OEE Toolkit software ontwikkeld.  Het wordt momenteel op meer dan 4500 productielijnen gebruikt. Het is de doelstelling van FullFact en hun partners  om het erg eenvoudig te maken om verliezen in productielijnen zichtbaar te maken en te elimineren.     

 

Voordelen van geïntegreerde OEE en SPC

Data-acquisitie voor OEE en SPC gaat meestal samen. Een paar voorbeelden

Voedselindustrie:
U wilt OEE op een productielijn toepassen, maar u moet ook het gewicht van de producten elke 20 minuten meten. Het voordeel van een geïntegreerde aanpak is dat het OEE-systeem de gewichtsmeting kan activeren op basis van de juiste regels.

Spuitgietindustrie:
U moet kwaliteitsmetingen uitvoeren aan het product die de voorkeur verdienen per holte en de tool moet in staat zijn om geblokkeerde holtes te hanteren, maar u wilt ook OEE uitvoeren en een analyse willen hebben als uitvaltijden de productkwaliteit beïnvloeden.
Proceskenmerken kunnen een vroegtijdig waarschuwingssysteem bieden voor uitvaltijden. Als de cyclustijd zal variëren, kan dit leiden tot uitvaltijden. Een geïntegreerde SPC- en OEE-oplossing kan de tools bieden om correlaties tussen proceskenmerken en productie-uitvaltijden te analyseren.

Auto-industrie:
Een OEE-systeem is essentieel om te streven naar zeer betrouwbare doorlooptijden met de laagste kosten. Tegelijkertijd vereist de klant het uitvoeren van SPC-metingen volgens het controleplan, bijvoorbeeld elk 5e product, en levert hij bekwaamheidsrapporten volgens de TS16949-vereisten.
De geïntegreerde DataLyzer / FullFact-oplossing kan deze functionaliteit eenvoudig aanbieden.

Farmaceutische industrie:
Om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, passen steeds meer farmaceutische industrieën OEE toe, maar tegelijkertijd moet u kwaliteitsmetingen uitvoeren en voldoen aan de CFR 21 Deel 11-voorschriften.
De DataLyzer / FullFact/Inmation -combinatie heeft alle kennis in huis om dit allemaal in hun standaardoplossing aan te bieden

 • De unieke combinatie van topspecialisten in hun respectievelijke vakgebied, biedt de best denkbare functionaliteit voor de discrete, batch- en procesindustrie en voldoet aan alle belangrijke voorschriften
 • Integratie tussen systemen biedt geavanceerde analyse van de relatie tussen downtime en kwaliteitsproblemen
 • Operators gebruiken één interface om zowel SPC- als OEE-gegevens in te voeren en bieden daarmee een optimale oplossing voor verbetering van kwaliteit en productiviteit.

Operationeel binnen    Eerste resultaten binnen    ROI binnen

     24 uur                                     24 dagen                           24 weken

Functionaliteiten

 • INRICHTEN SPECIFIEKE TIJD CATEGORIEËN

  Storingen en stilstanden kunnen gegroepeerd worden in categorieën. Verschillende bedrijven gebruiken verschillende tijdcategorieën.  Omstellen, wachttijd, pauze, storing, korte stops etc.  DataLyzer biedt de mogelijkheid om eigen tijdcategorieën te creëren. Deze categorieën worden toegekend aan één van de 4 verliestypen: geplande stilstand, ongeplande stilstand, performance verlies en kwaliteitsverlies.

 • GEGEVENS INVOER

  DataLyzer biedt de mogelijkheid gegevens handmatig in te voeren: storingstijden, oorzaken en productiegegevens. Gegevens kunnen ook ingelezen worden van PLC, database of sensors afhankelijk van de mogelijkheden van de machine. De ontbrekende gegevens zoals productieaantallen en afkeur kunnen later ingegeven worden, zodat de OEE berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

 • ROL GEBASEERDE AUTHORISATIE

  Verschillende rollen met aparte privileges kunnen worden vastgesteld. Gebruikers krijgen een specifieke rol waarmee delen van de OEE software kunnen worden afgeschermd. Operators mogen bijv alleen maar stilstanden ingeven, managers mogen bijv alleen rapportages uitvoeren etc.

 • REGISTREREN STILSTANDOORZAKEN PER MACHINE

  DataLyzer biedt de mogelijkheid om 5000 verschillende stilstandoorzaken vast te leggen. De operators kunnen kiezen van een drop down lijst. DataLyzer biedt de mogelijkheid om oorzaken te wijzigen om de werkelijke oorzaak in te geven. Bijv de oorzaak stopknop geregistreerd via de PLC van de machine kan gewijzigd worden in de werkelijke oorzaak.

 • ROOSTERS EN PLOEGEN

  Machines kunnen gegroepeerd worden en gekoppeld worden aan een ploegenrooster. Een rooster heeft specifieke ploegen gedurende een week. Meerdere roosters kunnen gelijktijdig gebruikt worden.

 • AUTOMATISCHE BEREKENING GEBASEERD OP SHIFTS EN RUNS

  Omdat de machines ingepland zijn in roosters kan DataLyzer aan het einde van een shift of run automatisch de resultaten berekenen. Wanneer een machine wordt omgesteld dan kunnen de resultaten van de vorige run worden ingegeven en worden de OEE resultaten van de laatste run berekend. De OEE verliezen van een run of shift worden tevens weergegeven in een regelkaart. Dit geeft meer inzicht of er iets is gewijzigd ten opzichte van de normale gang van zaken.

 • MACHINE NORMSNELHEDEN PER PRODUCT

  Normsnelheden kunnen verschillend zijn voor producten op verschillende machines. DataLyzer biedt de mogelijkheid om normsnelheden per product/machine combinatie vast te leggen. Operators kiezen een  product voor een machine en bij het afsluiten van een shift of run worden automatisch de juiste gegevens gebruikt.

 • KRACHTIGE RAPPORTAGE MOGELIJKHEDEN VIA OLAP

  Naast de standaard rapportages zoals OEE en Pareto grafieken, Mean time between failure (MTBF) en Mean time to repair (MTTR) biedt DataLyzer uitgebreide mogelijkheden om rapportage ste maken met een OLAP tool dat vergelijkbaar is met draaitabellen in Excel. Rapportages kunnen worden gemaakt via het slepen van gegevens in rijen of kolommen, het gebruiken van filters en statistieken zoals tellen, sommatie etc.

 • GEBRUIK VAN SPC TECHNIEKEN OP OEE GEGEVENS 

  Een uniek kenmerk van DataLyzer OEE is dat de gegevens automatisch ook beschikbaar zijn in het SPC programma en daar geanalyseerd kunnen worden mbv statistische tools. Storingen en stilstanden worden automatisch weergegeven in een attributieve regelkaart. Dit biedt de mogelijkheid betere analyse te maken van de gegevens. Op dezelfde wijze worden ook afkeur resultaten (kwaliteitsverliezen) weggeschreven naar regelkaarten en er is zelfs een signalering mogelijk om direct in te grijpen als het uitval percentage stijgt bij automatische metingen.

 • INTEGRATIE MET HET ACTIE SYSTEEM

  In geval van problemen dienen er vaak correctieve en preventieve acties gestart en opgevolgd te worden. Het OEE systeem is gekoppeld aan het CAPA systeem zodat acties vanuit OEE gestart kunnen worden en vanuit CAPA opgevolgd kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u hier de  brochure downloaden

Videos

DATALYZER OEE SOFTWARE IMPLEMENTATIE

OEE kan worden geïmplementeerd in 3 fasen. Gedurende fase 1 wordne de OEE resultaten handmatig ingegeven aan het einde van een ploeg of run. Tijdens fase 2 kan de gebruiker real-time de storingen en stilstanden ingeven. Gedurende fase 3 kunnen de gegevens automatisch worden ingelezen van een PLC of een sensor.  De 2 videos tonen voorbeelden van fase 1 en fase 2.Datalyzer OEE Software CASE STUDY

De video hierna toont hoe SPC en OEE zijn ingevoerd bij de AFA Dispensing group

Whitepapers

Whitepapers

Implementing OEE using DataLyzer Spectrum

Deze white paper toont hoe u kunt starten met een OEE implementatie en hoe u de DataLyzer SPC module kunt gebruiken om de gegevens te registreren, de berekeningen kunt uitvoeren en rapporten kunt maken.

Whitepapers

Implementing OEE using DataLyzer Spectrum

Deze white paper toont hoe u kunt starten met een OEE implementatie en hoe u de DataLyzer SPC module kunt gebruiken om de gegevens te registreren, de berekeningen kunt uitvoeren en rapporten kunt maken.

2015 © DATALYZER, All rights reserved