Overzicht en Resultaten

SPC Wizard
SPC Wizard is een aanvullende module voor analyse van zowel variabele als attributieve data. Naast mogelijkheden voor data analyse bevat SPC Wizard ook een volledige SPC trainingsmodule.
Resultaten
 • Geavanceerde analyses mogelijk op SPC data uit DataLyzer Spectrum, zonder enige conversie en met razendsnelle user interface.
 • Effectieve training van SPC concepten mede door gebruik van simulatie, zowel zelfstudie als klassikaal.
 • Interactief SPC spel met ballenkanon biedt prettige manier om concepten te begrijpen.
 • Optie om gegevens van verschillende bronnen te combineren zonder dat ze geïmporteerd hoeven te worden.

Functionaliteiten

SPC training software voor variabelen

Het training deel van SPC Wizard voor variabelen bevat een simulatie van een ballenkanon dat tennisballen afvuurt.  Het programma registreert de positie waar de ballen landen. De landingspositie wordt beïnvloed door zowel normale als speciale oorzaken van variatie. Het programma is ontwikkeld voor studenten die enigzins bekend zijn met de principes van SPC. Het leert ze hoe ze SPC kunnen toepassen in een productie omgeving. Men kan speciale oorzaken van variatie laten optreden na een bepaald aantal schoten zodat men specifieke voorbeelden kan maken voor een training. Studenten kunnen regelkaarten opvragen en regelgrenzen instellen om de speciale oorzaken van variatie op te sporen. Het programma ondersteunt de studenten met volledige uitleg van de gebruikte technieken en verschillende handige functies.  Het programma beschrijft de volledige capability analyse en het gebruik van de capability indices (Cp, Cpk, Pp en Ppk). Voor een voorbeeld kijk onder videos.

 

SPC training software voor attributieven

De training module bevat simulaties voor attributieve kenmerken. Er worden steekproeven genomen uit een bak met gekleurde ballen. De resultaten zijn direct beschikbaar in een resultatentabel, een regelkaart, een Pareto grafiek of een correlatie grafiek. De trainingsmodule bevat tevens een simulatie  van het rode ballen experiment van Deming.

 

Real-time analyse voor variabelen en attributieven

SPC Wizard leest direct gegevens van Excel, SQL Server, Oracle, Access  of direct van de DataLyzer database. Dit betekent dat u regelkaarten en capability analyses kunt tonen zonder dat u de gegevens eerst dient in te lezen of te kopiëren.  U kunt Wizard ook als real-time SPC systeem gebruiken. U kunt invoervensters definiëren met velden voor datum, tijd, notitie velden, velden voor aanvullende informatie (zoals process instellingen of tracking en tracing). Wanneer gegevens zijn ingevoerd of ingelezen dan beschikt u over de volledige analyse mogelijkheden van SPC Wizard: regelkaarten,  histogram, Pareto, multi vari analyse en scattergram. SPC Wizard biedt meerdere mogelijkheden om analyse te vereenvoudigen zoals:

 • bereken regelgrenzen op basis van een selectie van steekproeven;
 • analyse van gegevens gebaseerd op parameters of tags die zijn toegevoegd aan de regelkaart zoals operators, ordernummers, artikelnummers etc. (multi vari analyse)
 • selecteer attributieve gegevens voor regelkaart;
 • meervoudige Paretos, histogrammen en regelkaarten;
 • tijdgebaseerde analyse;
 • toon notities bij de steekproeven;
 • sluit steekproeven uit van de berekeningen;
 • sluit kolommen uit van de Pareto analyse;
 • combineer steekproeven of bereken periodes met goede produkten in een speciale methode voor zeldzame gebeurtenissen;
 • toon meerdere regelkaarten, scattergrammen, notities etc op één scherm;
 • correlatie analyse tussen procesinstellingen en variabele of attributieve kenmerken.
 • toon correlaties tussen tabellen van verschillende bronnen (DataLyzer, SPC Wizard, Database of Excel bestanden) gebaseerd op een gemeenschappelijke parameter (bijv productnummer) of gebaseerd op tijdverschillen

 

Proces Verbeterspel

Tijdens het verbeterspel wordt de student geconfronteerd met 4 mogelijke speciale oorzaken van variatie: Twee verschillende leveranciers van ballen, de temperatuur, slijtage van de veer van het ballenkanon en vuil op de vloer. De student dient de regelkaarten te analyseren om vast te stellen welke speciale oorzaken van variatie het proces beïnvloeden. Men wint het spel wanneer de process capability over de laatste 100 schoten boven de 3 is. Men verliest het spel wanneer men een oorzaak verwijdert die niet van invloed is op het proces.

 

U kunt de PDF brochure hier downloaden.

Videos

DataLyzer SPC Wizard Software

Ondesrtaande video geeft een korte introductie van de mogelijkheden van SPC Wizard.


Training met SPC Wizard

SPC Wizard beschikt over een SPC zelfstudie trainingsmodule. De onderstaande video geeft inzicht in het trainingsonderdeel over process capability.

Whitepapers

Whitepapers

How to integrate FMEA, Control Planning, SPC and CAPA

De whitepaper How to integrate FMEA, Control Planning, SPC and CAPA toont hoe u een werkend kwaliteissysteem kunt implementeren waarbij alle technieken in samenhang gebruikt worden.

SPC and SQC integrated

De whitepaper SPC and SQC integrated toont hoe u SPC en SQC kunt combineren om de sterke eigenschappen avnde systemen te combineren.

Integrating SPC and TPM

The whitepaper Integrating SPC and TPM (OEE) toont hoe hoe u de twee continue verbeteringsmethoden kunt integreren.

APQP: Ballooning Control Plan SPC

APQP: Ballooning Control Plan SPC toont hoe u de stappen van tekening via stempelen, naar meetplan en SPC efficiënt kunt uitvoeren.

Process capability indices

Er is de nodige verwarring over het gebruik van Cp, Cpk, Pp en Ppk. De whitepaper Process Capability Indices probeert deze verwarring weg te nemen en de kracht te tonen van het gelijktijdig gebruiken van Cp, Cpk en Ppk.

Managing control limits

De whitepaper managing control limits toont hoe u de regelgrenzen kunt instellen tijdens de SPC implementatie om er zeker van zijn dat u in staat bent het aantal out of controls af te handelen

Recalculating control limits

De whitepaper recalculating the control limits doet een aanbeveling om 2 nieuwe indices te gebruiken om snel een vergelijking te kunnen maken tussne berekende en vastgelegde regelgrenzen.

Using control charts for quality improvement

De whitepaper Using control charts for quality improvement toont hoe SPC (regelkaarten) gebruitk kunnen worden als instrument voor continue verbetering

Importance of the range chart

Gedurende een SPC implementatie wordt vaak te veel nadruk gelegd op het gebruik van de gemiddelde kaart.  De whitepaper Importance of the range chart beschrijft typische fouten die op dit gebied gemaakt worden en geeft aanbevelingen hoe deze fouten voorkomen kunnen worden.

Parallel processes and SPC

De whitepaper Parallel processes and SPC beschrijft welke aandachtspunten van belang zijn wanneer u SPC invoert in een proces met parallelle subprocessen zoals holtes, rijen, spindels, etc

Tracking and tracing

In de whitepaper tracking and tracing wordt uitgelegd hoe u volledige tracking en tracing kunt invpoeren en hoe u DataLyzer kunt gebruiken om snel oorzaken van variatie te analyseren

Reject reduction by analysis of process data

In de whitepaper Reject reduction by analysis of process data tonen we hoe we deze gegevens kunnen gebruiken in een geavanceerde analyse en daarmee kunnen komen tot reductie van afkeur.

CMM data acquisition

In de whitepaper CMM data acquisition tonen we hoe een CMM geïntegreerd kan worden in het DataLyzer SPC  netwerk.

SPC in Crystalline PV module manufacturing

In de whitepaper SPC in Crystalline PV module manufacturing wordt uitgelegd op welke wijze DataLyzer Spectrum wordt ingezet als MES systeem in de PV industrie. Stuur ons een e-mail om deze whitepaper te ontvangen.

Whitepapers

How to integrate FMEA, Control Planning, SPC and CAPA

De whitepaper How to integrate FMEA, Control Planning, SPC and CAPA toont hoe u een werkend kwaliteissysteem kunt implementeren waarbij alle technieken in samenhang gebruikt worden.

SPC and SQC integrated

De whitepaper SPC and SQC integrated toont hoe u SPC en SQC kunt combineren om de sterke eigenschappen avnde systemen te combineren.

Integrating SPC and TPM

The whitepaper Integrating SPC and TPM (OEE) toont hoe hoe u de twee continue verbeteringsmethoden kunt integreren.

APQP: Ballooning Control Plan SPC

APQP: Ballooning Control Plan SPC toont hoe u de stappen van tekening via stempelen, naar meetplan en SPC efficiënt kunt uitvoeren.

Process capability indices

Er is de nodige verwarring over het gebruik van Cp, Cpk, Pp en Ppk. De whitepaper Process Capability Indices probeert deze verwarring weg te nemen en de kracht te tonen van het gelijktijdig gebruiken van Cp, Cpk en Ppk.

Managing control limits

De whitepaper managing control limits toont hoe u de regelgrenzen kunt instellen tijdens de SPC implementatie om er zeker van zijn dat u in staat bent het aantal out of controls af te handelen

Recalculating control limits

De whitepaper recalculating the control limits doet een aanbeveling om 2 nieuwe indices te gebruiken om snel een vergelijking te kunnen maken tussne berekende en vastgelegde regelgrenzen.

Using control charts for quality improvement

De whitepaper Using control charts for quality improvement toont hoe SPC (regelkaarten) gebruitk kunnen worden als instrument voor continue verbetering

Importance of the range chart

Gedurende een SPC implementatie wordt vaak te veel nadruk gelegd op het gebruik van de gemiddelde kaart.  De whitepaper Importance of the range chart beschrijft typische fouten die op dit gebied gemaakt worden en geeft aanbevelingen hoe deze fouten voorkomen kunnen worden.

Parallel processes and SPC

De whitepaper Parallel processes and SPC beschrijft welke aandachtspunten van belang zijn wanneer u SPC invoert in een proces met parallelle subprocessen zoals holtes, rijen, spindels, etc

Tracking and tracing

In de whitepaper tracking and tracing wordt uitgelegd hoe u volledige tracking en tracing kunt invpoeren en hoe u DataLyzer kunt gebruiken om snel oorzaken van variatie te analyseren

Reject reduction by analysis of process data

In de whitepaper Reject reduction by analysis of process data tonen we hoe we deze gegevens kunnen gebruiken in een geavanceerde analyse en daarmee kunnen komen tot reductie van afkeur.

CMM data acquisition

In de whitepaper CMM data acquisition tonen we hoe een CMM geïntegreerd kan worden in het DataLyzer SPC  netwerk.

SPC in Crystalline PV module manufacturing

In de whitepaper SPC in Crystalline PV module manufacturing wordt uitgelegd op welke wijze DataLyzer Spectrum wordt ingezet als MES systeem in de PV industrie. Stuur ons een e-mail om deze whitepaper te ontvangen.

2015 © DATALYZER, All rights reserved