Om kwaliteitstechnieken als FMEA, MSA, OEE en SPC in te voeren dienen medewerkers kennis te hebben op welke wijze deze technieken dienen te worden geïmplementeerd en toegepast. Training is dus een essentieel onderdeel van elk implementatieplan. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk bij het vaststellen van een trainingsprogramma:
 • De training dient aan te sluiten bij het implementatie plan en dient in logische stappen te worden uitgevoerd over een langere tijdsperiode
 • Training dient praktisch te zijn en het geleerde dient zo snel mogelijk in de praktijk toegepast te worden.


DataLyzer biedt in-huis training en advies met betrekking tot FMEA, MSA, OEE en SPC. We hebben honderden implementaties uitgevoerd in meerdere industrieën. In aanvulling op klassikale trainingen biedt DataLyzer ook trainingssoftware zoals SPC Interaktief, een trainingsprogramma voor operators en SPC Wizard dat zowel voor klassikale trainingen als zelfstudie gebruikt kan worden. Met deze software is het voor interne trainers eenvoudiger om trainingen in de organisatie te verzorgen. DataLyzer biedt ook standaard trainingen voor FMEA, MSA en SPC.

Faalwijze en effect analyse (FMEA)
FMEA is een systematische aanpak, die medewerkers ondersteunt bij het voorkomen van kwaliteitsproblemen. Tijdens de training leren studenten:
 • op welke wijze het FMEA proces georganiseerd dient te worden
 • de 15 FMEA stappen
 • relatie tussen FMEA, MSA en SPC


Kies FMEA training in het menu voor meer details over de training

Meet Systeem Analyse (MSA)
MSA is een kritische en essentiële stap in elk verbeteringsprogramma. Tijdens de MSA training leren de studenten:
 • de theorie volgens IATF16949
 • op welke wijze een MSA studie dient te worden uitgevoerd
 • op welke wijze problemen gevonden tijdens een MSA studie kunnen worden opgelost
 • op welke wijze MSA studies in een bedrijf dienen te worden georganiseerd


Kies MSA training in het menu voor nadere informatie over de training

Statistische Proces Beheersing (SPC)
Er zijn vele factoren die de implementatie van SPC beïnvloeden. Sommige factoren zijn:
 • Hoe gecommitteerd is het management om SPC in te voeren;
 • Hoeveel kennis is er beschikbaar in de organisatie;
 • In welke tijdsperiode dient SPC te worden ingevoerd;
 • Wat zijn de klanteneisen en hoe groot is de druk van klanten;
 • Hoeveel tijd is er beschikbaar van de sleutelfunctionarissen;
 • Wat is de huidige status van processen, meetmethoden, kwaliteitstechnieken etc;
 • Is de huidige kwaliteitscontrole product georiënteerd of proces georiënteerd
 • Wat zijn de potentiële resultaten van invoering van SPC;
 • Wat zijn de beschikbare budgetten voor procesverbetering;
 • Wat is de huidige ICT infrastructuur (ERP, MES, Scada, PLC, OEE) en in welke mate dient SPC geïntegreerd te worden;
 • Op welke wijze wordt de toepassing van SPC ondersteund door SPC software;


Om SPC op de juiste wijze in te voeren is het van belang om de implementatie stappen zorgvuldig vast te stellen en een belangrijk onderdeel van de implementatie is training. DataLyzer heeft meer dan 25 jaar ervaring met SPC implementaties in honderden ondernemingen dus we zijn graag bereid met u van gedachte te wisselen over de implementatie in uw onderneming.

2015 © DATALYZER, All rights reserved