Gage Management


//

png

Analiza SPC ma ogromny wpływ na błędy systemu pomiarowego. Instrumenty pomiarowe, metody kontroli i instalacja składają się na system pomiarowy – dowolny z tych składników może powodować jego zakłócenia. Zmiana taka ma później swoje odbicie w ogólnym procesie zmian w analizie SPC i negatywnie wpływa na kluczowe statystyki jakości między innymi Cpk, Ppk, Ppm. Oprogramowanie  DataLyzer® Spectrum Gage Management pomaga oszacować zakłócenie systemu pomiarowego i dostarcza narzędzi do jego redukcji.

Wypróbuj i kup

Zachęcamy do wypróbowania naszego oprogramowania z pełnym wsparciem.

Rejestracja na darmowe konsultacje Rejestracja do darmowej próby Wniosek o wycenę

Zawartość pakietu Gage Management

DataLyzer® Spectrum Gage Management może działać samodzielnie lub być podłączony do programu DataLyzer® Spectrum SPC. Przy podłączeniu, moduł Gage Management dzieli bazę danych Spectrum, oferując dostęp do wspólnych informacji struktury – szczególnych zestawień razem ze statystycznymi wynikami, takimi jak Ppk/Cpk i procentowa tolerancja Gage R&R; łatwo więc oszacować poprawki do systemów pomiarowych i kontrolować docelową naprawę.

Trzy główne składniki systemu Gage Management to:

 • Kalibracja urządzeń pomiarowych                                         Zapisy, czy też wyniki ze wskazanego systemu pomiarowego są zgodne ze standardem, a oznaczenie, bądź też zaistnienie błędu, mieści się w dopuszczalnym zakresie. Ponadto, Pakiet Gage Management przechowuje historię analiz kalibracji dla każdego systemu pomiarowego.
 • Informacja o przyrządzie i producencie 
  Położenie, producent, informacje o producencie (adres, koszty, zapis serwisowania, itd) – zapisy te są przechowywane, co pozwala na szybkie dotarcie do danych serwisantom lub zamianę urządzenia.
 • Badania (MSA) powtarzalności i odtwarzalności urządzenia
  System pozwala na szybkie i dogodne tworzenie badania w formacie, który pozwala na łatwe jego przeprowadzenie; wyniki badań mogą być przeglądane pojedynczo lub w ujęciu historycznym. System pozwala ponadto na porównanie alternatywnych urządzeń pomiarowych dla danego procesu przy minimalizacji zmian ogólnego procesu lub oszacowanie ceny w stosunku do wydajności.

Możliwość pobrania pliku PDF.

View brochure
View guided tour

Wersja z przewodnikiem pokazuje, jak poniższe, główne funkcje są wprowadzane w życie.

Kalibracja urządzenia

 • Obsługa  wewnętrzna i  zewnętrzna;
 • historia opracowania kalibracji, dokładne daty i planowanie przeprowadzonych badań kalibracji;
 • procedura kalibracji może być zdefiniowana przez użytkownika i stosowana we wszystkich żądanych urządzeniach.

Kalibracja jest często największym wydatkiem działu zachowania jakości, skuteczny system powinien więc pomóc obniżyć ten koszt.

Powtarzalność i odtwarzalność pomiaru (MSA)

Jeśli nawet system pomiarowy może dokonywać bezbłędnych pomiarów, to jak konsekwentnie można dokonywać owego pomiaru na części produktów?

 • Kiedy użyć pojedynczego pomiaru w różnym czasie?
 • Kiedy użyć więcej niż pojedynczego pomiaru na określony czas?

Informacja o urządzeniu i producencie

 • Informacja o urządzeniu zawiera położenie, status, wymagane zaopatrzenie, typ, informację o dostawcy, kalibracji i przedziałach GRR, itd.
 • Informacje o producencie, jak adres, kontakty, informacje porządkowe itd.

Features Charakterystyka

Cechy Gage R&R 

Historia badań, stosowne daty i planowanie badań Gage R&R, jest wspierane przez raporty i inne metody, przydatne do wykonywania badań w dowolnym tygodniu lub miesiącu.

Sposoby pobierania danych:

 • ręcznie z klawiatury,
 • automatycznie z urządzeń pomiarowych przez łącza RS_232 lub USB,
 • pobranie z arkuszy kalkulacyjnych.

Dane wyjściowe

Załączanie sformatowanych raportów.

Obsługa drukowania etykiet.

Wprowadzenie danych i analiza

Metody wejściowe uwzględniają poprzez próbkę, losowo lub według dowolnej kolejności.

Ilość i zakres:

 • długie serie zmiennych (2-3 operatorów, 2-3 próbki, 8-10 elementów),
 • krótkie serie zmiennych (2-3 operatorów, 2-3 próbki, 5 elementów),
 • krzywa wydajności,
 • długa seria cech (8-10 próbek),
 • krótka seria cech.

Analiza wariancji.

Kompatybilność pliku

Dostępne są wersje na MS® Access, SQL Server® lub Oracle®. Użycie pojedynczego stanowiska komputerowego lub odsyłacza  z oprogramowaniem DataLyzer® SPC ułatwi dzielenie się informacjami.

Wielojęzyczne wsparcie:

Wbudowane wielojęzyczne wsparcie (angielski, hiszpański, chiński, francuski, niemiecki, hinduski, holenderski, portugalski, rosyjski, arabski, węgierski, słoweński, wietnamski, turecki, polski, czeski, włoski i szwedzki) ułatwia obsługę oprogramowania pracownikom zakładu. Wkrótce mogą pojawić się również inne języki.