SPC Quickie


SPC Quickie

productpage-quickie-bg2.png
SPC Quckie to pakiet oprogramowania na poziomie podstawowym SPC do kart  X-R, IX-MR, histogramu i badania potencjału. Obrazy kart kontrolnych uwzględniają wprowadzane w czasie rzeczywistym dane, takie jak chwilowe obliczenia i zadany zbiór punktów na wyświetlaczach, kiedy dane są wprowadzone.  SPC Quickie dostarcza wszechstronnej analizy i najwyższej jakości raporty.

Wypróbuj i kup

Zachęcamy do wypróbowania naszego oprogramowania z pełnym wspraciem.

Register for free webinar Register for free trial Request for quotations

SPC Quickie

Program i dokumentacja SPC Quickie zostały stworzone do intuicyjnego operowania zarówno dla początkujących,  jak i zaawansowanych użytkowników. Jego baza danych ułatwia korzystanie z bardziej wszechstronnych systemów DataLyzer® Spectrum. SPC Quickie jest doskonałym pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji zbioru danych SPC i rejestru chronionych zadań.

Charaktestyka

SPC  Quickie wspiera zaawansowane metody, takie jak struktura otwartych baz danych oraz instrumenty pomiarowe podłączone interfejsem RS-232. SPC Quickie wspomaga wszystkie wymagania statystycznego raportowania TS 16949. Przy użyciu myszki możliwa jest zmiana SPC Quickie z wersji angielskiej na jedną z 16 innych wersji językowych. SPC Quickie 98 używa prostego przybliżenia w czasie rzeczywistym statystycznej kontroli procesu, wyświetlając, w czasie wprowadzania danych, oba wykresy  x-R. Powszechnie używane zestawienia statystyczne takie jak Ppk, Cpk i CpR są natychmiastowo liczone i wyświetlane.

Prostota

 • SPC Quickie jest najłatwiejszym w użyciu pakietem oprogramowania umożliwiającym szybkie wdrożenie.
 • Zwięzła struktura menu skraca wstępne ćwiczenia.
 • Dostępna pomoc i łatwy w użyciu podręcznik użytkownika doskonale rozwija wszystkie udoskonalenia dostępne w SPC Quickie.
 • Dane mogą być wyświetlone w formie arkusza kalkulacyjnego.
 • Edytowanie pojedynczych podzbiorów danych poprzez proste podwójne kliknięcie punktu na wykresie xbar.

Analiza statystyczna uwzględniająca karty X-R, IX-MR

 • Automatyczne lub zdefiniowane przez użytkownika skalowanie wykresu w zależności od własnych potrzeb.
 • Automatyczne obliczanie lub definiowanie przez użytkownika granic kontrolnych na wykresie X-R do analizy elastyczności.
 • 60-znakowe działania korygujące, mogą być wprowadzone dla każdej podgrupy w dokumentacji zmian procesowych.
 • Etykietowanie z góry zadanych punktów, które posiadają powiązane cechy.
 • Uwypuklenie niekontrolowanych punktów uwzględniając przebiegi i trendy.
 • Natychmiastowo wykonywane obliczenia Cpk, CpI, CpR, Ppk, Ppi i Ppr.

Histogram Badanie potencjału

 • Wielkość próby, średnia, odchylenie standardowe, skośność, współczynnik koncentracji , miary 3, 4, 5 i 6 sigma.
 • Analiza parametru położenia dla rozkładów prawdopodobieństwa (normalnego, gamma, beta i dwuwymiarowego normalnego).
 • Procentowość poniżej, procentowość powyżej, górne i dolne wartości Z, wskaźniki Cpk, Cp Index, Cp Ratio, Ppk, Pp Index, Pp.

wprowadzanie danych  a wyświetlacz

 • Wprowadzanie w czasie rzeczywistym danych (X-R, IX-MR);
 • przeliczane wykresy po każdej wprowadzonej grupie danych do analizy;
 • punkty danych wyświetlane są natychmiast po bezpośredniej reakcji procesu;
 • narzędzie edycji “wskaż i kliknij” pozwala na łatwą korektę danych;
 • definiowanie przez użytkownika (lub automatycznie) granic kontrolnych oraz skalowanie kart na własną miarę stosownie do potrzeb użytkownika;
 • automatyczne, w czasie rzeczywistym wskaźniki statystycznej kontroli dla pojedynczych punktów poza kontrolą, równocześnie z przebiegiem i trendem;
 • granice kontrolne mogą być zachowane dla każdego pliku, co pomaga śledzić wielokrotne zmiany procesu.

Wyjście/Raporty

 • Wyświetlanie raportów przed drukowaniem.
 • Używanie standardowych sterowników do drukarek (Windows®) do uniwersalnych działań.
 • Drukowanie raportów w formacie A4 (pionowo).
 • Definiowanie nagłówków przez użytkownika odpowiednio do wymagań raportu.
 • Opcjonalnie, w raportach można zamieścić nazwę firmy na czołówce wszystkich wydruków. Tworzenie plików i przechowywanie danych.
 • 24-znakowe nazwy plików pozwalają na częściową i charakterystyczną identyfikację.
 • Zachowanie wielokrotnych charakterystyk.
 • Definiowana przez użytkownika podgrupa wielkości od 1 do 10.
 • Konwersja danych z wcześniejszych wersji SPC Quickie do formatu Quickie 98.
 • Struktura pliku MS Access® pozwala na zewnętrzny dostęp do danych SPC.
 • Bezśladowe połączenie z DataLyzer Spectrum w przypadku rozwoju do mocniejszej funkcjonalności.

Przyłącza /Komunikacja

 • W pełni skonfigurowany interfejs RS-232 i USB pozwala na bezpośrednie przyłączenie większości urządzeń pomiarowych;
 • 17 języków jest dostępnych łącznie z  angielskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, francuskim, portugalskim, chińskim, rosyjskim, itd.
View documentation

You can download the PDF brochure