Co to jest ?

Mamy mnóstwo metod na realizację planu ciągłego rozwoju czy poprawy produktywności, a także kilka specyficznych technik, między innymi:

 • Six sigma, Lean Six Sigma, DFSS
 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • Theory of constraints (TOC)
 • Analiza przyczyn i skutków niezgodności (FMEA)
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA)
 • Statystyczne sterowanie procesami (SPC)
 • Analiza zdolności procesu
 • Planowanie eksperymentów DOE (DOE)
 • Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • Statystyczna kontrola jakości (SQC)
 • Kalibracja
 • Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
 • Lean manufacturing
 • Poke Yoke
 • Kaizen
 • SMED

Ogrom wymagań atestowych jeszcze bardziej komplikuje sytuację; wymagania te są często specyficzne dla konkretnej gałęzi przemysłu, kraju i przez cały czas ulegają zmianie.

Na przykład, w przemyśle motoryzacyjnym systemy QS9000 (USA), VDA (Niemcy), EAQF (Francja) i AVSQ (Włochy) są połączone w wymagania  ISO/TS16949, aby zagwarantować najlepszą obsługę klientom poprzez konsekwentny system jakości, co minimalizuje czas i koszty dostawcom na całym świecie, gdy nie mają zbyt dużej ilości certyfikatów.

W przemyśle spożywczym występuje zaś ISO 22000, który jest standardem opartym o HACCP i ISO9000, ale może również spełniać wymogi FDA.

W przemyśle urządzeń medycznych znajdziemy standard ISO 13485 i wymagania FDA.

W poszczególnych firmach większość komplikacji spowodowana jest różnicami w standardach certyfikacji, zależnie od rodzaju przemysłu klienta.

Kiedy wdrażamy system zarządzania jakością, w codziennej praktyce używanych jest pięć technik: FMEA, zarządzanie urządzeniami pomiarowymi (kalibracja i MSA), SPC, OEE i CAPA (działania naprawcze i zapobiegawcze oraz obsługa reklamacji).

Są to metody, które są wdrażane przy użyciu zestawu oprogramowania DataLyzer. Systemy DataLyzera można skonfigurować do wsparcia wszystkich wymogów certyfikacji. W tej części prezentujemy podstawy teoretyczne używanych metod.