Co to jest MSA?

Co to jest MSA?

Analiza danych może być w dużym stopniu zaburzona przez błąd systemu pomiarowego.  Na system pomiarowy składają się instrumenty pomiarowe, metody kontroli przez techników, oraz otoczenie. Każdy z tych składników może wprowadzać wahania systemu pomiarowego; ta zmiana ma później odbicie w ogólnej zmienności procesu w analizie SPC, oraz negatywnie wpływa na kluczowe statystyki jakościowe, jak Cp, Cpk, Pp, Ppk, itd.

DL_MSA

 

 

Każdy proces posiada swoistą zmienność. Źródła tej zmienności mogą być powiązane z dowolną składową od mechanizmu samego procesu, po surowce lub skład personelu. Zmienność procesu pomiarowego może mieć jednak znaczący wkład w ogólną zmienność procesu lub jest powodem szczególnych przyczyn zmienności.

Wyróżniamy następujące kategorie zmienności:

Zgodność

  • Powtarzalność – w zakresie operatora lub części wyposażenia,
  • Odtwarzalność – operatora do operatora lub wielkości pomiarowej do wielkości pomiarowej.

Dokładność

  • Stabilność – niezmienność pomiaru w dłuższym okresie czasu,
  • liniowość – niezmienność pomiaru w zależności od wielkości pomiaru,
  • rozdzielczość,
  • odchylenie – różnica między pomiarem a wzorcem.

W trakcie badań Gage R&R analizowane są powtarzalność i odtwarzalność.

Powtarzalność miernicza

DL_powtarzalność

Czy system pomiarowy podaje taki sam wynik, kiedy wzorzec mierzony jest “na ślepo” kilka razy przez tę samą osobę? Czy jeden operator może być regularny przy mierzeniu tej samej części/cechy, używając tego samego miernika? Powtarzalność jest także przedstawiana jako zmienność sprzętu, ponieważ często odbija się ona na projekcie wyposażania lub otoczeniu.

 

Odtwarzalność miernicza

DL_odtwarzalność

Czy system pomiarowy przedstawia takie same wyniki, gdy dwóch lub trzech operatorów mierzy kilka razy, “na ślepo”, tę samą część/cechę? Odtwarzalność pomiędzy operatorami ma inny wymiar zmienności w procesie pomiarowym. Odtwarzalność miernicza jest także przedstawiania jako zmienność rzeczoznawcy, ponieważ bardzo znacząco odbija się na regularności operatora w użyciu systemu pomiarowego. Rozwiązanie problemów odtwarzalności wymaga często szkolenia operatora.

Badania Gage R&R obejmują zazwyczaj dwie składowe: zmienność osprzętu i zmienność rzeczoznawcy. Składniki pozwalają skupić uwagę na samej reperacji, poprawie miernika (EV – “equipment variation”) lub szkoleniu operatorów w celu odpowiedniego używania miernika lub większej staranności (AV – appraiser variation).

Do obliczenia proporcji, używanych przy błędach pomiarowych, może być wykorzystana dowolna z metod całkowitej tolerancji (USL-LSL) lub całkowitej zmienności procesu ( 6 sigma dla danych wieloseryjnego SPC), bądź też całkowitej zmienności badań (6 sigma dla danych zebranych wyłącznie w próbkach pomiarowych.

Wytyczne do akceptacji wskaźnika powtarzalności i odtwarzalności (%R&R):

Poniżej 10% błędów: pomiar jest do zaakceptowania; Od 10% do 30% błędów: system pomiarowy można zaakceptować, w zależności od ważności zastosowania ceny miernika, kosztów reperacji lub poprawy miernika oraz obecnej zdolności procesu. Powyżej 30% błędów: system pomiarowy wymaga naprawy (z uwagi na zdolność procesu); należy dołożyć wszelkich starań w celu identyfikacji problemu i jego naprawienia.

(Źródło podręcznik AIAG – MSA)