Co to jest OEE?

Co to jest OEE?

OEE oznacza “Całkowitą Efektywność Sprzętu” lub “Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia”; jest on używany do zmniejszenia ilości przestojów maszyn podczas produkcji. OEE po pierwszy został opisany w 1982, jako główny składnik w metodologii TPM. Całkowite utrzymanie ruchu (TPM) jest pojęciem, które zostało wprowadzone w 1971 roku przez Japoński Instytut Utrzymania Ruchu w Zakładzie (JIPM).  Nie istnieje wyznaczony standard, jak powinien być wyliczony wskaźnik OEE, więc przy jego rozpoczęciu wyniknąć mogą odmienne zdania na temat obliczeń. My radzimy zajrzeć na: http://www.oeefoundation.org.

Obliczenia OEE

Poniższy rysunek pokazuje jak wykonywane są różne wyliczenia.Liczenie OEE

Źródło: http://www.oeefoundation.org

OEE składa się z trzech części:

  • dostępność = czas produkcji / czas planowanej produkcji,
  • wydajność = czas efektywnej pracy / czas produkcji,
  • jakość = dobre produkty / wszystkie produkty,

Stąd OEE = Dostępność x Wydajność x Jakość, lub tłumacząc inaczej – czas wytworzenia dobrych produktów do planowanego czasu  produkcji.

Dla każdej kombinacji produktu z maszyną, może zostać określona przewidywalna ilość produktów (tempo maszyny). Wszystkie przestoje powinny zostać zapisane podczas produkcji; na koniec, lub podczas ciągu produkcyjnego, liczba wyprodukowanych partii i liczba odrzuconych produktów powinna zostać zarejestrowana.

W oparciu o tę informacje łatwo obliczyć można wskaźnik OEE; poniżej zamieszczono przykład takich rachunków.

Calculation of OEE

OEE calculation

Obliczanie OEE

 

Wykres ten szybko wskazuje źródło strat i umożliwia zadecydowanie, jak najefektywniej dokonać poprawy. Kilka przykładów:

  • Utrata jedynie jakości, wskazuje na stratę czasu spowodowaną wadliwą produkcją. Raport nie pokaże jednak, jaki jest koszt wadliwej produkcji.
  • Przy zmniejszaniu czasu przestojów ważne są strategiczne rozwiązania. Na przykład, jeżeli maszyna nie jest wąskim gardłem, a większa część przestoju nie jest spowodowana poleceniami to redukcja czasu przestoju do szczególnych powodów (zmiany, przerwy w pracy maszyny) będzie zmianą przyczyn tego przestoju a nie zmieni OEE tej maszyny.
  • Zwiększanie serii wpłynie na poprawę OEE, ponieważ zredukuje ilość zmian; może jednak spowodować zwiększenie zapasów w magazynie końcowym.