MSA Trening

Wstępne dane o szkoleniu MSA

Dane pomiarowe są używane coraz częściej i na coraz więcej sposobów niż kiedykolwiek wcześniej. Korzyść z użycia kontroli jakości obserwacji lub metody naprawczej, jest w ogromnej części zdeterminowana przez jakość używanych danych pomiarowych. Analiza systemów pomiarowych (MSA) jest kluczowym i niezbędnym krokiem w dowolnej metodzie jakościowej lub analitycznym opracowaniu.

Cele kursu

Podczas jednodniowego kursu szkoleniowego, uczestnicy zapoznają się za szczegółami badań MSA i nabywają praktycznych umiejętności do przeprowadzenia badania, oraz uczą się, jak zająć się problemami wykrytymi podczas badania.

Adresaci szkolenia

Kierownicy jakości, inżynierowie jakości i pracownicy techniczni laboratoriów, osoby zainteresowane kontrolą MSA i ci, którzy są odpowiedzialni za planowanie, użycie i utrzymanie systemów pomiarowych. Inżynierowie i osoby odpowiedzialne za poprawę procesu, także powinni wziąć udział w szkoleniu.

Zarys szkolenia

• Wstęp do MSA,

• cel i znaczenie MSA,

• zależność pomiędzy MSA i kalibracją,

• kiedy rozpocząć badania MSA (Six Sigma, TS16949, SPC)?

• Rodzaje odchyleń,

• staranność (powtarzalność i odtwarzalność),

• dokładność (błąd, niezmienność, liniowość),

• wykonanie badania MSA,

• rodzaje badań,

• analizowanie wyników,

• metody obliczeniowe (średnia i zakres, analiza wariancji),

• analiza Gage R&R,

• wskaźnik NDC,

• zakres i karty błędów/ne,

• karty indywidualne i średnich,

• krzywa wykonania,

• rozwiązywanie problemu,

• przejście od analizy problemu do rozwiązania,

• organizacja badań MSA,

• jak efektywnie dostosować się do wymagań?

• Ocena.

Szkolenie otwarte lub wewnętrzne

Szkolenie MSA przeprowadza się w ośrodkach szkoleniowych, można je jednak przeprowadzić również wewnątrz firmy. W razie zainteresowania, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem (sales@datalyzer.com).

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy otrzymują podręcznik ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi.

W celu zdobycia dalszych informacji na temat szkoleń, należy zapytać o ofertę, a nasz zespół skontaktuje się z Państwem.

DataLyzer International

DataLyzer International, jako pierwsza firma na świecie, oferująca oprogramowania do badań MSA, ma ponad 25-letnie doświadczenie w używaniu owych technik.