SPC Training

Wprowadzenie do szkolenia SPC

Aby skutecznie wdrożyć SPC, należy przeprowadzić szkolenie, ze względu na dużą różnicę pomiędzy wiedzą teoretyczną, a praktyczną w tym temacie. Każdy plan szkolenia SPC powinien uwzględniać specyfikę firmy, ale pewne aspekty są wspólne dla szkolenia ogółu firm;

 • plan szkolenia SPC powinien być powiązany z planem wdrożeniowym,
 • użyta metodologia SPC, narzędzia, zakres odpowiedzialności, powinny być przejrzyste,
 • szkolenie SPC musi być praktyczne, a ćwiczone techniki szybko zastosowane w pracy,
 • dla uzyskania satysfakcjonujących efektów, zaleca się przeszkolenie wszystkich poziomów organizacyjnych.

Idealne szkolenie składa się ze szkolenia teoretycznego, warsztatów komputerowych i szkolenia dotyczącego pracy. Taka kombinacja sprawia, że szkolenie jest efektywne, niedrogie i stwarza możliwość ciągłego doskonalenia nowych pracowników. Szkolenie przez kierowników lub wewnętrznych trenerów daje najlepsze efekty.

Zewnętrzni konsultanci mogą być skuteczni przy szkoleniu trenerów, konsultując kierownictwo odnośnie planu wdrożeniowego lub szkoląc małą liczbę nowych pracowników.

DataLyzer International ma bogate doświadczenie w szkoleniu SPC i oferuje otwarte kursy.

Cele szkolenia

Podczas  dwudniowego szkolenia, pracownicy zapoznają się z różnymi technikami SPC, nauczą się, jak powinno być zorganizowane SPC i dowiedzą o zagrożeniach przy jego wdrażaniu. Otrzymają praktyczne doświadczenie stosowania SPC, używając odpowiednich symulacji.

Adresaci kursu

Menedżerowie zarządzania jakością, inżynierowie, wdrożeniowcy SPC, inżynierowie jakości, Six Sigma black belts, a także osoby zainteresowane audytem SPC.

Plan szkolenia

Dzień 1:

 • wstęp do SPC,
 • warunki zmian,
 • pojęcie kontroli,
 • organizacja SPC,
 • zagadnienia kontroli,
 • zagadnienia poprawy procesu,
 • zagadnienia planowania,
 • statystyka,
 • statystyka opisowa,
 • relacja pomiędzy procesem, a podgrupami,
 • zmienne kontroli procesu,
 • karty kontrolne,
 • obliczanie granic kontrolnych.

Dzień 2:

 • zdolność procesu,
 • wskaźniki zdolności procesu (Cp, Cpk, Ppk),
 • atrybuty kart kontrolnych,
 • typy kart,
 • karty kontrolne dla procesów wysokiej jakości,
 • symulacja SPC,
 • warsztaty SPC,
 • zarządzanie wdrożeniem SPC,
 • plan wdrożeniowy,
 • zadania i obowiązki,
 • instrukcja SPC,
 • ćwiczenie SPC w zakładzie,
 • raportowanie,
 • ocena.

Szkolenie otwarte lub zamknięte

Szkolenie przeprowadza się w ośrodku szkoleniowym; może być jednak przeprowadzone w zakładzie. W razie zainteresowania, zachęcamy do kontaktu naszym biurem (sales@datalyzer.com).

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy otrzymają podręcznik z potrzebnymi materiałami szkoleniowymi. Część szkolenia będzie przeprowadzona na symulacjach SPC używających SPC Wizard; uczestnicy otrzymają instruktaż. W celu zgłębienia tematu szkoleń z symulacjami, zachęcamy do odwiedzenia strony: www.statisticalprocesscontrol.com.

Zachęcamy również do wnioskowania o wycenę, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem.