Opracowania

Podstawowe informacje o SPC znaleźć można na stronie: www.statisticalprocesscontrol.com. Znajdują się tam opracowania, lepiej zgłębiające specyficzne zagadnienia SPC. Poniżej zamieszczono dostępne materiały w języku angielskim w formacie PDF.

SPC

 • Opracowanie How to integrate FMEA, Control Planning, SPC and CAPA przedstawia sposób na rzetelne wdrożenie działającego systemu jakości z odpowiednimi metodami.
 • Opracowanie SPC and SQC integrated wyjaśnia, jak łączyć SPC i SQC w firmie, aby odnieść podwójną korzyść.
 • Opracowanie Integrating SPC and TPM (OEE) pokazuje, jak zintegrować dwie metody stałego rozwoju.
 • Jest mnóstwo niejasności związanych z używaniem indeksów Cp, Cpk, Pp i Ppk. Opracowanie Process Capability Indices pomaga zniwelować niektóre z nich, a także pokazuje siłę równoczesnego stosowania tych indeksów.
 • Opracowanie managing control limits opisuje, jak ustalić granice kontrolne podczas wprowadzania SPC tak, aby mieć pewność, że organizacja poradzi sobie z wielkościami poza kontrolą.
 • Opracowanie recalculating the control limits zaleca użycie dwóch nowych wskaźników pozwalających na szybkie i skuteczne porównanie pomiędzy granicami ustalonymi historycznie, a obecnym procesem.
 • Opracowanie Using control charts for quality improvement  przedstawia, jak SPC (karty kontrolne) może zostać wykorzystane jako narzędzie wspierające wdrażanie procesu.
 • Podczas wdrażania SPC, często kładzie się zbyt duży nacisk na wykres średnich. Opracowanie Importance of the range chart wyjaśnia błędy popełnione w tym obszarze i pomaga się wystrzec tych błędów.
 • Artykuł Parallel processes and SPC opisuje, które kwestie są ważne przy wdrażaniu SPC, czy gdzie występują równoległe podprocesy jak wielorakie otwory, wielokrotne linie, itp.
 • W artykule tracking and tracing wyjaśniono, jak łatwo wdrożyć pełne śledzenie i powielanie, oraz jak użyć DataLyzera do szybkiej analizy przyczyn zmian.
 • W opracowaniu Reject reduction by analysis of process data pokazujemy, jak zaawansowane analizy mogą zostać wykorzystane do zbadania danych, zgromadzonych przez DataLyzer.
 • W opracowaniu SPC, w dziale produkcyjnym ogniw fotowoltaicznych wyjaśniamy, jak wprowadzić w życie Datalyzer Spectrum; w celu otrzymania opracowania, prosimy o wiadomość e – mail.

OEE

Analiza ryzyka (FMEA)

W projekcie ISO 9000:2015 zadaniem firm jest sporządzenie analizy ryzyka. Najczęściej używaną w przemyśle metodą do tego służącą jest analiza przyczyn i skutków wad (FMEA). Wkrótce przedstawimy serię opracowań pomocnych firmom we wdrożeniu FMEA. Poniżej zamieszczone są poszczególne opracowania i daty ich planowanej realizacji – aby otrzymać materiały, kiedy zostaną opublikowane, prosimy o wiadomość e – mail: sales@datalyzer.com z wybranym tematem opracowania.

Wstęp i rozpoczęcie

1. Introduction to risk analysis.  (Wstęp do analizy ryzyka)

W ujęciu wersji ISO 9000:2015 wymagana jest analiza ryzyka. W opracowaniu opisano wstęp do analizy ryzyka i FMEA, historię FMEA, planowanie TS16949, oraz wyjaśniono, jak zacząć FMEA.

2. Managing FMEA’s  (Zarządzanie FMEA)

Co jest wymagane aby osiągnąć sukces w Waszym programie FMEA? Jak powinniście się przygotować przed rozpoczęciem FMEA i co jest potrzebne do sporządzenia  indywidualnego FMEA?

3. The use of classification symbols, special characteristics and RPN in FMEA  (Użycie oznaczeń klasyfikacyjnych, szczególnych charakterystyk i RPN w FMEA)

Jakie są oznaczenia klasyfikacyjne i szczególne charakterystyki używane w FMEA? Różne metody rozpatrywane do oceny : SxOxD, OxD, SxO, rodzaje wad o dotkliwości 9 i 10. Bezpieczne i krytyczne rodzaje błędów.

4. Is Excel the right tool for FMEA?  (Czy Excel jest prawidłowym narzędziem FMEA?)

Program Excel jest przydatny na początku; z czasem może stać się nieporęczny.

5. FMEA and HACCP: A comparison   (Porównanie: FMEA a HACCP)

W przemyśle powszechnie używa się FMEA, w przemyśle spożywczym zaś – HACCP. Jakie są podobieństwa i jakie różnice? Jakie są zalety zastosowania FMEA w przemyśle spożywczym?

 

Utrwalenie i poprawa

Rozpoczęcie stosowania FMEA w firmie.

6. FMEA and Cost Effectiveness  (FMEA a efektywność kosztów)

Jakie problemy rozwiązujemy i jaki jest koszt? Jakie są bieżące koszty zwrotów od klientów? Czy FMEA wpływa na zysk lub wielkość sprzedaży? Jak FMEA może ułatwić stworzenie nowego biznesu?

7. Capturing process knowledge using standard FMEAs (Wychwytywanie wiedzy o procesie przy użyciu standardowego FMEA)

Jak wiedza może być gromadzona przy pomocy FMEA, ponownie użyta do nowego produktu i rozwoju procesu?

8. FMEA as a living document (FMEA jako aktywny dokument) – od czerwca 2015

Jak często aktualizować FMEA? Jakie procesy wywołują aktualizację FMEA?

9. How is FMEA used within Six Sigma (Jak używać FMEA z Six Sigma) – od września 2015

FMEA wraz z Six Sigma mogą być używane jako źródło projektów, część działań korygujących (gdy dokonano zmiany procesu); mogą być też przekazywane z procesu do projektu.

10. How to check an FMEA if you are auditing or reviewing an FMEA (Jak kontrolować FMEA przy audytowaniu lub przeglądzie FMEA) – od listopada 2015

Należy sprawdzić, jak często FMEA był aktualizowany i w jakim celu, a także, czy został wydany jako rozwinięcie FMEA; warto sprawdzić również jego uczestników i dowiedzieć się, czy wymagani specjaliści nie zostali odsunięci. Czy zakres uczestników stopniowo wzrastał? Czy obejmował operatorów od przemysłu, po ekspertów? Czy FMEA jest wykorzystywany do układania procedur pracy?

Zaawansowane używanie FMEA

Rozszerzone użycie FMEA w firmie.

11. FMEA as risk analysis tool for ISO 2015 (FMEA jako narzędzie analizy ryzyka dla ISO 2015) – od stycznia 2016

ISO 9000 obejmować będzie analizę ryzyka. FMEA jest naturalnym narzędziem dla procesu i projektu, możliwe jest więc rozwinięcie go na dowolną fazę organizacji czyli procesu: zakup, planowanie, reakcje klientów.

12. Using FMEA to produce machine FMEA and link this to your maintenance (Użycie FMEA przy produkcji maszynowej FMEA i dołączenie go do serwisu technicznego) – od marca 2016

Operacja maszynowa może być podzielona na serię operacyjnych kroków. Wymagane są jednak prawidłowa wydajność maszyny, zarejestrowanie przyczyn błędów, skutki i konsekwencje. Działania korygujące są dołączane do programu obsługi serwisowej maszyny.