คุณลักษณะ FMEA

  • หาสาเหตุ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการหาสาเหตุ “5 ทำไมถึงต้องแก้ปัญหา” และการวิเคราะห์ Ishikawa (Fishbone) ถูกรวมไว้ใน FMEA สาเหตุหลักของโหมดความล้มเหลวสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้และ “5 Whys” และ “Fishbone category” จะถูกเก็บไว้ภายใน FMEA.motive

Leave a Reply