IATF 16949 การตรวจสอบ

ลืมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบและข้อมูลสำคัญเพียงอย่างเดียว กฎการตรวจสอบสามารถนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรูปแบบ IATF 16949 ตามที่กำหนดไว้จะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สอบบัญชี

Leave a Reply