ภาพรวมและประโยชน์ที่ได้รับ

ซอฟต์แวร์ CAPA Corrective and preventive action (CAPA) คือองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร โปรแกรมปรับคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการปรับปรุงคือการดำเนินการในระดับต่างๆเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์และสถานการณ์เพื่อขจัดเหตุการณ์ไม่ให้เกิดซ้ำ ส่วนนี้เป็นโมดูลหนึ่งของซอฟต์แวร์ DataLyzer ซอฟต์แวร์ DataLyzer CAPA ให้ผู้ใช้สามารถสร้างและตรวจดูขั้นตอนการทำงาน, ปฏิบัติการณ์, ระบบปิดและการเพิ่มเติมเอกสาร ได้อย่างยืดหยุ่นในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดใน CAPA      

Results

ผลที่ได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer CAPA คือ :

 • เครื่องมือการจัดการแบบศูนย์กลางและหน้าจอที่สามารถตรวจดู CAPA ได้ทั้งหมด
 • บูรณาการได้กับเหตุการณ์จาก SPC, OEE และ FMEA เพื่อไปสร้าง CAPA ได้อัตโนมัติ
 • ปัญหาการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบน้อยลง

คุณสมบัติ

 • สร้าง CAPA ขององค์กรได้เอง : แต่ละองค์กรมี CAPA ของแต่ละกระบวนการ/ขั้นตอนและมีกระบวนการทำงานของตัวเอง กฎสำหรับกระบวนการทำงานก็อาจแตกต่างกันในแต่ละแผนกหรือฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกัน เครื่องมือ CAPA ของ DataLyzer มีความยืดหยุ่นสามารถสร้างกระบวนการทำงานของ CAPA ได้มากกว่าหนึ่งชิ้น
 • การสร้าง CAPA: เนื่องจาก CAPA ได้บูรณาอย่างสมบูรณ์กับซอฟต์แวร์ DataLyzer CAPA สามารถสร้างปฏิบัติการณ์ขณะที่เกิดเหตุการณ์ได้อย่างอัตโนมัติในหลายโมดูล เช่น ขณะเครื่องจักรหยุดทำงาน, มีจุดเกินสเปค ฯลฯ
 • ทีมงานและการให้สิทธิ์ : สามารถสร้างทีมงานได้ โดยแต่ละขั้นตอนจะมีเจ้าของงานและหน้าที่รับผิดชอบที่มีปฏิบัติการณ์ในขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดให้แต่ละคนแตกต่างกัน
 • อนุมัติกระบวนงาน: สามารถสร้างตามเงื่อนไขสถานการณ์หรือความเป็นไปได้ของแต่ละสถานการณ์หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนด การอนุมัติกระบวนงานสามารถกำหนดได้ที่ CAPA ทั้งแบบขั้นตอนหรือกลุ่มปฏิบัติการณ์ก็ได้
 • เพิ่มคอลัมน์ : เพิ่มรายการคอลัมน์ได้ใน CAPA หรือขั้นตอนเดี่ยวๆก็ได้
 • กลุ่มปฏิบัติการณ์ : กลุ่มปฏิบัติการสามารถสร้างและกำหนดเฉพาะขั้นตอนที่ระบุ กระบวนงานอนุมัติที่กำหนดขึ้นเองสามารถกำหนดไปที่ปฏิบัติการณ์
 • เพิ่มรายการ : สามารถเพิ่มรายการได้หนึ่งรายการหรือมากกว่าลงในแต่ละขั้นตอน ด้วยสิ่งนี้จึงสามารถประคับประคองกระบวนการได้อย่างง่ายดาย
 • รายงาน : เปิดดูปฏิบัติการณ์, ที่รอการอนุมัติ, ประวัติ

วีดีโอทัวร์

ซอฟต์แวร์ DataLyzer CAPA

พบกับวีดีโอที่เกี่ยวกับ CAPA ได้เร็วๆนี้

 

 

 

บทความ

บทความ

ซอฟต์แวร์ DataLyzerซอฟต์แวร์ที่บูรณาการการปรับปรับคุณภาพและผลิตภาพได้อย่างสมบูรณ์

ในอุตสาหกรรมการผลิต คนที่ทำงานเกี่ยวกับสถิติกับการควบคุมกระบวนการบางครั้งมีหน้าที่ในการลดเหตุการณ์หยุดเดินของเครื่องจักรด้วย มันสมเหตุสมผลมากที่จะบูรณาการผลลัพธ์จาก OEE กับผลลัพธ์จาก SPC เข้าด้วยกัน ดังนั้นเราจึงมีการพัฒนาโมดูล OEE แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสมบูรณ์แบบ ระบบต้องติดตามผลปฏิบัติการณ์แก้ไขและปฏิบัติการณ์ป้องกัน โมดูล CAPA นี้เป็นโมดูลล่าสุดของทั้งเซ็ตของซอฟต์แวร์

ในบทความนี้ เราจะบรรยายสรุปความแตกต่างของโมดูลและอธิบายถึงการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลที่แตกต่างนี้ว่าแต่ละโมดูลช่วยผู้ใช้งานในการทำงานต่างๆได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

บทความ

ซอฟต์แวร์ DataLyzerซอฟต์แวร์ที่บูรณาการการปรับปรับคุณภาพและผลิตภาพได้อย่างสมบูรณ์

ในอุตสาหกรรมการผลิต คนที่ทำงานเกี่ยวกับสถิติกับการควบคุมกระบวนการบางครั้งมีหน้าที่ในการลดเหตุการณ์หยุดเดินของเครื่องจักรด้วย มันสมเหตุสมผลมากที่จะบูรณาการผลลัพธ์จาก OEE กับผลลัพธ์จาก SPC เข้าด้วยกัน ดังนั้นเราจึงมีการพัฒนาโมดูล OEE แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสมบูรณ์แบบ ระบบต้องติดตามผลปฏิบัติการณ์แก้ไขและปฏิบัติการณ์ป้องกัน โมดูล CAPA นี้เป็นโมดูลล่าสุดของทั้งเซ็ตของซอฟต์แวร์

ในบทความนี้ เราจะบรรยายสรุปความแตกต่างของโมดูลและอธิบายถึงการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลที่แตกต่างนี้ว่าแต่ละโมดูลช่วยผู้ใช้งานในการทำงานต่างๆได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

2015 © DATALYZER, All rights reserved