ภาพรวมและประโยชน์ที่ได้รับ

ซอฟต์แวร์ FMEA

สำหรับผู้ผลิตทั่วโลก FMEA ได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเหมือนๆกันไปแล้ว Process Flow, FMEA, Control plan และ SPC มีหลักการในการเชื่อมต่อกัน กระบวนการของ FMEA สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์, กระบวนการหรือเทคนิคการตรวจจับจะถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำจากระบบ SPC จะส่งต่อจากหน้างานถึงวิศวกรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ FMEA ของกระบวนการ ซอฟต์วแวร์ DataLyzer FMEA เป็นหนึ่งโมดูลที่ข้อมูลทั้งหมดถูกรวมไว้ที่ฐานข้อมูลของ DataLyzer ทำให้เป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง SPC และ Process Flow/FMEA/Control Plan กับพนักงาน และมั่นใจได้ว่า FMEAs และ Control Plans เป็นเอกสารรายงานข้อมูลล่าสุดจริงๆ

DataLyzer FMEA เป็นโมดูลหนึ่งในซอฟต์แวร์ชุดใหญ่ของ DataLyzer โปรแกรมเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน IATF 16949 และ AS13004 อย่างใกล้ชิด DataLyzer FMEA จะทำงานเป็นแบบเครื่องเดียวหรือจะเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ SPC Spectrum ก็ได้

หลังจากคู่มือ FMEA ฉบับร่างเผยแพร่ ข้อเสนอแนะนับพันได้รับจากผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ FMEA ทั่วโลก ทำให้ AIAG ได้ทบทวนคู่มือ FMEA ฉบับร่างใหม่ คู่มือฉบับแรกได้เผยแพร่อย่างสมบูรณ์แบบและคู่ฉบับปรับปรุงใหม่ของ AIAG-VDA FMEA มีกำหนดเผยแพร่ในปลายปี 2018

AIAG และ VDA ได้กำหนดอย่างเป็นทางการแล้วที่จะเผยแพร่คู่มือ AIAG-VDA FMEA 1st Edition ในวันที่ 12 ธันวาคม 2018 ที่เซี่ยงไฮ้

DataLyzer สนับสนุนระบบ AIAG VDA FMEA อย่างครบถ้วนกลมกลืน ยังไม่แน่ชัดว่า FMEA ระบบใหม่จะมีอะไร แต่ฉบับร่างมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป

ตัวอย่างเช่น :

 • ค่า RPN จะไม่ปรากฎแต่จะถูกแทนด้วย Action Priority ดูวิธีการดำเนินการใน DataLyzer FMEA ได้จาก วีดีโอ
 • มี 6 ขั้นตอนของกระบวนการต้องดำเนินการ
 • ตารางเกณฑ์การให้คะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • บางคอลัมน์ใน FMEA แบบเก่าจะถูกเปลี่ยนโดยแบ่งย่อยหรือถูกนำมารวมกัน

สำหรับผู้จัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2019 ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ FMEA ที่มีความสามารถในการรองรับฟังก์ชั่นใหม่นี้ สำหรับ FMEA อันใหม่นี้วิธีการใหม่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ คู่มือใหม่ระบุว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ยากลำบากที่จะจัดทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยเอ็กเซล, หมายความว่าถ้าคุณเป็นผู้จัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์และยังคงใช้เอ็กเซลสำหรับการทำ FMEA ของคุณ คุณควรพิจารณาปรับเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ FMEA

สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซอฟต์แวร์ FMEA ของเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบมาตรฐาน HACCP ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศถูกประยุกต์ใช้กับระบบ AS13004 ซอฟต์แวร์ FMEA ของเราอ้างอิงตามกฎระเบียบ ITAR/EAR ซึ่งเอกสาร FMEA เป็นเอกสารทางเทคนิคที่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ITAR/EAR

ผลลัพธ์โดยทั่วไปที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA

 • ลดเวลาในการเตรียม Process Flow/FMEA/Control Plan ของวิศวกรลงได้มาก
 • ความรู้ทางวิศวกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมในการติดตั้งระบบมาตรฐานและระบบ FMEA และ Control Plans
 • การติดตามการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดปัญหาการสื่อสารกับลูกค้าหรือระบบตรวจสอบ
 • มีเวลาในการปรับปรุงกระบวนการมากขึ้น ดีกว่าเสียไปกับการทำระบบ FMEA

คุณสมบัติ

 • ปรับเปลี่ยนได้กับอุตสาหกรรมของคุณ

สามารถปรับเกณฑ์และประเภทสัญลักษณ์ของ FMEA , แยกได้ถึงขั้นตามกลุ่มเอกสาร ข้อความมาตรฐานสามารถใช้ได้สำหรับ FMEA และ Control Plan การติดตั้งนี้รับประกันความคงเส้นคงวาและลดเวลาในการทำระบบ FMEA ให้เสร็จสมบูรณ์ สามารถกำหนดระดับการเตือนสำหรับ RPN หรือลำดับความสำคัญของปฏิบัติการณ์หรือความรุนแรงได้ การตั้งค่าเพิ่มเติมทำได้ตามความต้องการของคุณ

 • การกำหนดผู้ใช้งานและสิทธิ

ซอฟต์แวร์ FMEA สามารถกำหนดผู้ใช้,หน้าที่และรูปแบบการให้สิทธิ์ เข้าถึงการควบคุมเอกสารทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านทางผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ เอกสารหรือกลุ่มเอกสารทำให้ DataLyzer FMEA เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานแม้จะมีหลายๆโรงงาน การจัดการผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงกับ Active Directory

 • สร้างและกำหนดการไหลของกระบวนการ

ต้องกำหนดการไหลของกระบวนการก่อนสร้างกระบวนการ FMEA ซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนากระบวนการไหลหลักและกระบวนการไหลรองและยังมีสัญลักษณ์มาตรฐาน การเปลี่ยนกระบวนการไหลจะอัพเดตกระบวนการ FMEA อย่างอัตโนมัติและในทางกลับกัน

 • การตรวจสอบระบบ IATF 16949

ไม่ต้องสนใจรูปแบบเพียงแค่ป้อนข้อมูล ขั้นตอนตรวจสอบระบบเพียงเพื่อให้แน่ใจถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามรูปแบบที่ IATF 16949 กำหนดไว้เท่านั้น ทำให้ข้อผิดพลาดเหลือน้อยที่สุด สิ่งนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ตรวจสอบ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างจุดเชื่อมต่อของทั้ง 3 เอกสาร Process Flow , FMEA และ Control Plan ระบบ DataLyzer FMEA จะรองรับปรับให้ตรงและสอดคล้องกับวิธีการใหม่ๆของ AIAG VDA FMEA

 • วิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

สืบหาปัญหาด้วยเทคนิคการแก้ปัญหา “5-Why” และการวิเคราะห์ Ishikawa (Fishbone) ที่มีอยู่ใน FMEA

 • ลำดับความสำคัญของปฏิบัติการณ์

วิธีการจัดลำดับความสำคัญของปฏิบัติการณ์จะอ้างอิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ของระบบ AIAG VDA FMEA ที่ได้ดำเนินการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างค่า RPN กับ Activity priority ดู วีดีโอ

 • เปิดดูการปฎิบัติ

รายงานยังปฎิบัติการณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ทุกๆจุดใน FMEA เปิดได้จากรายการแสดงและเข้าถึง FMEA แต่ละจุดได้โดยตรง  สามารถรับเมลล์แจ้งเตือนในกรณีที่ปฏิบัติการณ์ใดๆใกล้ถึงกำหนด

 • แผนควบคุมที่ปราดเปรียวที่เชื่อมต่อ FMEA , SPC และ Drawing เข้าไว้ด้วยกัน

นำเข้าคุณลักษณะได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์บอลลูน สร้างแผนภูมิควบคุม SPC ได้ตรงจากแผนควบคุม (Control Plan) เพื่อลดเวลาในการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนให้น้อยที่สุด

 • ยืดหยุ่นและปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้

ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทำให้จำเป็นจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีความยึดหยุ่นเพื่อช่วยผู้ใช้งานในกระบวนงาน FMEA/Control Plan การเพิ่มคอลัมน์ตามความต้องการของลูกค้าหรือการเพิ่มหมวดหมู่คอลัมน์สำหรับ Pass Through Characteristics (PTC) เป็นเรื่องง่าย มีหกจุดที่ผู้ใช้งานต้องกำหนดในการเพิ่มคอลัมน์ถึงจะสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณได้ แปล FMEA หรือ Control Plan ได้ขณะทำการพิมพ์ คุณสามารถสร้าง Control ตามภาษาที่ลูกค้ากำหนดแต่พิมพ์ Control Pan ด้วยภาษาอื่นเพื่อพนักงานหน้างานก็สามารถทำได้

 • รายงาน

พิมพ์รายงาน Pareto ของค่า RPN สูงสุด X อันดับแรกได้จากเอกสารหรือกลุ่มเอกสารหรือพิมพ์รายงานเรียงตามลำดับความสำคัญของปฏิบัติการณ์

 • ฝึกอบรม

ซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายไม่ต้องการการฝึกอบรมมาก มีคู่มือ, วีดีโอแนะนำ 14 วีดีโอที่อธิบายวิธีการเริ่มต้นติดตั้งระบบ FMEA โดยใช้ DataLyzer FMEA ต้องการดูวีดีโอแนะนำ คลิกลิงก์ ดูบทช่วยสอน

 

สำหรับรายละเอียดเพื่มเติมดาวน์โหลด โบรชัวร์

 

วีดีโอทัวร์

ทัวร์แนะนำซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA

วีดีโอข้างใต้แนะนำถึง Advanced Planning Quality Process (APQP) และซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA เข้าไปช่วยการทำงาน APQP ของคุณได้อย่างไร


เข้าใจโครงสร้าง FMEA

วีดีโอข้างใต้ให้คุณได้เข้าใจชัดเจนถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของเอกสารที่เกี่ยวกับ FMEA

บทความ

บทความ

Introduction to Risk Analysis

แนะนำถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามหลักการของ ISO 9000:2015 ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง บทความนี้อธิบายแนะนำถึงการวิเคราะห์ความเสียงกับ FMEA ,ประวัติของ FMEA, เริ่มต้น FMEA อย่างไรให้เป็นไปตามรูปแบบของ IATF 16949

Managing FMEA’s

การจัดการ FMEA

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้โปรแกรม FMEA ของคุณประสบความสำเร็จ? อะไรบ้างที่คุณต้องเตรียมก่อนจะเริ่ม FMEA และอะไรที่คุณต้องการสำหรับ FMEA เฉพาะราย

FMEA Classification

หมวดหมู่ FMEA

วิธีการกำหนดสัญลักษณ์ของแต่ละหมวดหมู่รวมถึงคุณลักษณะพิเศษที่จะใช้ใน FMEA ทำได้อย่างไร? จะมีการพูดถึงวิธีการต่างๆในการให้คะแนน SxOxD, OxD, SxO เช่น ความเสียหายที่มีระดับความรุนแรง 9 และ 10 จัดเป็นระดับความปลอดภัยและความเสียหายวิกฤติ

Is Excel the right tool for FMEA?

Excel เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์หรือไม่?

ดูเหมือนจะตอบโจทย์ในตอนแรกแต่ต้องมีการกำหนดค่าต่างๆในหลายๆจุดที่ซับซ้อนหากการดำเนินการด้วย Excel ดังนั้น Excel ยังไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมเมื่อถึงจุดที่เริ่มเป็นงานยากส์

FMEA and HACCP: A comparison

การเปรียบเทียบ FMEA กับ HACCP

หลายๆอุตสาหกรรมใช้ FMEA แต่ในอุตสาหกรรมอาหารจะใช้ HACCP มีอะไรบ้างที่คล้ายกันและแตกต่างกันรวมถึงอะไรบ้างที่เป็นข้อดีมีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการประยุกต์ใช้ FMEA

FMEA and Cost Effectiveness

FMEA กับประสิทธิภาพด้านต้นทุน

เราแก้ปัญหาที่จุดได เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? ตอนนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับการที่ลูกค้าคืนผลผลิตคือเท่าไหร่? FMEA ส่งผลกระทบพนักงานระดับบนและระดับล่างหรือไม่? FMEA ปรับโฉมธุรกิจให้คุณได้อย่างไร?

Capturing Process Knowledge using Standard FMEAs

การตรวจจับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโดยการใช้มาตรฐาน FMEA

คุณสามารถจัดเก็บความรู้เกี่ยวกับ FMEA ไว้และนำกลับมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่รวมและการพัฒนากระบวนการได้

New Harmonized FMEA, to be released in June 2019

ร่างสุดท้ายของคู่มือเล่มใหม่ได้รับการอนุมัติจาก AIAG QSC เมื่อวันที่ 2 เมษายนและคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก VDA QMA ในวันที่ 8 พฤษภาคม คู่มือ FMEA ใหม่จะปรับโครงสร้างกระบวนการ FMEA คู่มือยังไม่ออก แต่เรารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เสนอบางประการ ในบทความนี้เราจะสรุปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเน้นการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แล้วในซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA

ทำไม Excel ไม่ตอบโจทย์?

ทำไมเลือกใช้ DataLyzer FMEA แทน Excel?

 • รูปแบบ IATF16949 ในเรื่อง FMEA เข้มงวดมากและการสร้างรูปแบบข้อกำหนดใน Excel ใช้เวลานาน DataLyzer FMEA ไม่เพียงปรับรูปแบบได้อัตโนมัติยังสามารถปรับรูปแบบได้ขณะป้อนข้อมูล แต่ยังคงมั่นใจว่ายังคงรูปแบบที่กำหนดไว้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดูได้จากวีดีโอแนะนำข้างใต้
 • เนื่องจาก Excel ไม่สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานและมันเพียงอนุญาตให้คุณคัดลอดหรือย้ายแถว, การคัดลอกหรือการย้ายชิ้นงานโดยโครงสร้างไม่สามารถทำได้
 • ใน Excel, FMEA และ Control Plan ต้องถูกปรับปรุงและเวอร์ชั่นเก่ายังต้องเก็บรักษาไว้ มากกว่านั้นการปรับปรุงและการสร้างเอกสารใหม่ต้องใช้ความพยายามเนื่องจากมีขั้นตอนที่เข้มงวด การตรวจสอบความถูกต้องด้วยกฎที่มีใน DataLyzer สร้างความมั่นใจได้ว่าเอกสาร FMEA ถูกต้องก่อนเผยแพร่ออกไป
 • ประหยัดเวลาโดยใช้การอ้างอิงกระบวนการมาตรฐาน FMEA และประยุกต์สิ่งเหล่านี้กับลูกค้าก็พอ แม้ว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ที่ Excel แต่มันเป็นงานน่าเบื่อ
 • เปิดดูปฏิบัติการณ์ FMEA ที่ถูกจัดการไว้แล้วในรายงานปฏิบัติการณ์ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาได้โดยผู้จัดการ/วิศวกร และยังเรียงลำดับตามกำหนดการณ์ได้อีกด้วย
 • CPs ถูกจัดการให้เป็นมาตรฐานสามารถแปลภาษาได้อัตโนมัติก่อนการพิมพ์
 • การเปลี่ยนภาษาใน FMEA เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและคุณสามารถดูข้อมูลด้วยภาษาของคุณเอง
 • การนำเข้าคุณลักษณะลงใน FMEA เป็นไปโดยอัตโนมัติหรือการสร้าง CP จาก Drawing ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์บอลลูนซึ่งประหยัดเวลาและลดงานของคุณได้
 • การดำเนินการใช้ Action Priority ต้องมีการเขียนโปรแกรมลงใน Excel หมายความว่าคุณต้องการเขียนมาโครให้กับทุกๆตาราง FMEA ใน Excel
 • FMEA อาจจะต้องการเพิ่มเติมการกำหนดผู้ใช้และสิทธิซึ่ง Excel ไม่สามารถทำได้
 • 6 ขั้นตอนใหม่ของกระบวนการที่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต้องใข้ ส่งผลให้ตรงสร้างประมาณ 30 คอลัมน์แทน 20 เดิมและต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง FMEA สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากส์ในการดำเนินการด้วย Excel ในคู่มือ FMEA ฉบับใหม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ FMEA

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น DataLyzer FMEA , FMEA ที่ทำอยู่ใน Excel สามารถนำเข้ามาได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติ่มอ่านได้จาก บทความ

การทำบอลลูน

บูรณาการ APQP: Drawing – Ballooning – CMM – Control Plan – SPC

ระหว่างการดำเนินการ APQP การสร้างคุณลักษณะวิกฤตในแผนควบคุมเป็นขั้นตอนสำคัญแต่การต้องใข้เวลาและกระบวนการทางแล็บ คุณลักษณะเหล่านี้ถูกสร้างใช่ช่วงการออกแบบกระบวนการและพวกเขาต้องการป้อนลงในโปรแกรม CMM, Control Plan และโปรแกรม SPC นอกจากนี้ซัพพลายเออร์ต้องเชื่อม Drawing ที่ได้รับจากลูกค้าอีกด้วย

ซอฟต์แวร์ DataLyzer สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นโดย :

 • การเพิ่มการเชื่อมของบอลลูน Drawing สามารถเข้าถึงไปยังรายการคุณลักษณะได้
 • รายการเหล่านี้สามารถนำเข้าได้จากโปรแกรม CMM
 • สร้าง Control Plan จากพื้นฐาน FMEA
 • เชื่อมโยงคุณลักษณะไปยังเครื่องจักร/อุปกรณ์/แท่น/เครื่องมือ ที่เหมาะสม รวมถึงสามารถเพิ่มคอลัมน์ เช่น (จำนวนตัวอย่างคงที่,OCAP) ที่ไม่มีในข้อมูลบอลลูน
 • ส่งคุณลักษณะเหล่านี้ไปยังซอฟต์แวร์ DataLyzer SPC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่าง อ่านได้จาก บทความนี้

บทความ

Introduction to Risk Analysis

แนะนำถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามหลักการของ ISO 9000:2015 ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง บทความนี้อธิบายแนะนำถึงการวิเคราะห์ความเสียงกับ FMEA ,ประวัติของ FMEA, เริ่มต้น FMEA อย่างไรให้เป็นไปตามรูปแบบของ IATF 16949

Managing FMEA’s

การจัดการ FMEA

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้โปรแกรม FMEA ของคุณประสบความสำเร็จ? อะไรบ้างที่คุณต้องเตรียมก่อนจะเริ่ม FMEA และอะไรที่คุณต้องการสำหรับ FMEA เฉพาะราย

FMEA Classification

หมวดหมู่ FMEA

วิธีการกำหนดสัญลักษณ์ของแต่ละหมวดหมู่รวมถึงคุณลักษณะพิเศษที่จะใช้ใน FMEA ทำได้อย่างไร? จะมีการพูดถึงวิธีการต่างๆในการให้คะแนน SxOxD, OxD, SxO เช่น ความเสียหายที่มีระดับความรุนแรง 9 และ 10 จัดเป็นระดับความปลอดภัยและความเสียหายวิกฤติ

Is Excel the right tool for FMEA?

Excel เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์หรือไม่?

ดูเหมือนจะตอบโจทย์ในตอนแรกแต่ต้องมีการกำหนดค่าต่างๆในหลายๆจุดที่ซับซ้อนหากการดำเนินการด้วย Excel ดังนั้น Excel ยังไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมเมื่อถึงจุดที่เริ่มเป็นงานยากส์

FMEA and HACCP: A comparison

การเปรียบเทียบ FMEA กับ HACCP

หลายๆอุตสาหกรรมใช้ FMEA แต่ในอุตสาหกรรมอาหารจะใช้ HACCP มีอะไรบ้างที่คล้ายกันและแตกต่างกันรวมถึงอะไรบ้างที่เป็นข้อดีมีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการประยุกต์ใช้ FMEA

FMEA and Cost Effectiveness

FMEA กับประสิทธิภาพด้านต้นทุน

เราแก้ปัญหาที่จุดได เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? ตอนนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับการที่ลูกค้าคืนผลผลิตคือเท่าไหร่? FMEA ส่งผลกระทบพนักงานระดับบนและระดับล่างหรือไม่? FMEA ปรับโฉมธุรกิจให้คุณได้อย่างไร?

Capturing Process Knowledge using Standard FMEAs

การตรวจจับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโดยการใช้มาตรฐาน FMEA

คุณสามารถจัดเก็บความรู้เกี่ยวกับ FMEA ไว้และนำกลับมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่รวมและการพัฒนากระบวนการได้

New Harmonized FMEA, to be released in June 2019

ร่างสุดท้ายของคู่มือเล่มใหม่ได้รับการอนุมัติจาก AIAG QSC เมื่อวันที่ 2 เมษายนและคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก VDA QMA ในวันที่ 8 พฤษภาคม คู่มือ FMEA ใหม่จะปรับโครงสร้างกระบวนการ FMEA คู่มือยังไม่ออก แต่เรารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เสนอบางประการ ในบทความนี้เราจะสรุปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเน้นการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แล้วในซอฟต์แวร์ DataLyzer FMEA

ทำไม Excel ไม่ตอบโจทย์?

ทำไมเลือกใช้ DataLyzer FMEA แทน Excel?

 • รูปแบบ IATF16949 ในเรื่อง FMEA เข้มงวดมากและการสร้างรูปแบบข้อกำหนดใน Excel ใช้เวลานาน DataLyzer FMEA ไม่เพียงปรับรูปแบบได้อัตโนมัติยังสามารถปรับรูปแบบได้ขณะป้อนข้อมูล แต่ยังคงมั่นใจว่ายังคงรูปแบบที่กำหนดไว้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดูได้จากวีดีโอแนะนำข้างใต้
 • เนื่องจาก Excel ไม่สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานและมันเพียงอนุญาตให้คุณคัดลอดหรือย้ายแถว, การคัดลอกหรือการย้ายชิ้นงานโดยโครงสร้างไม่สามารถทำได้
 • ใน Excel, FMEA และ Control Plan ต้องถูกปรับปรุงและเวอร์ชั่นเก่ายังต้องเก็บรักษาไว้ มากกว่านั้นการปรับปรุงและการสร้างเอกสารใหม่ต้องใช้ความพยายามเนื่องจากมีขั้นตอนที่เข้มงวด การตรวจสอบความถูกต้องด้วยกฎที่มีใน DataLyzer สร้างความมั่นใจได้ว่าเอกสาร FMEA ถูกต้องก่อนเผยแพร่ออกไป
 • ประหยัดเวลาโดยใช้การอ้างอิงกระบวนการมาตรฐาน FMEA และประยุกต์สิ่งเหล่านี้กับลูกค้าก็พอ แม้ว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ที่ Excel แต่มันเป็นงานน่าเบื่อ
 • เปิดดูปฏิบัติการณ์ FMEA ที่ถูกจัดการไว้แล้วในรายงานปฏิบัติการณ์ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาได้โดยผู้จัดการ/วิศวกร และยังเรียงลำดับตามกำหนดการณ์ได้อีกด้วย
 • CPs ถูกจัดการให้เป็นมาตรฐานสามารถแปลภาษาได้อัตโนมัติก่อนการพิมพ์
 • การเปลี่ยนภาษาใน FMEA เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและคุณสามารถดูข้อมูลด้วยภาษาของคุณเอง
 • การนำเข้าคุณลักษณะลงใน FMEA เป็นไปโดยอัตโนมัติหรือการสร้าง CP จาก Drawing ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์บอลลูนซึ่งประหยัดเวลาและลดงานของคุณได้
 • การดำเนินการใช้ Action Priority ต้องมีการเขียนโปรแกรมลงใน Excel หมายความว่าคุณต้องการเขียนมาโครให้กับทุกๆตาราง FMEA ใน Excel
 • FMEA อาจจะต้องการเพิ่มเติมการกำหนดผู้ใช้และสิทธิซึ่ง Excel ไม่สามารถทำได้
 • 6 ขั้นตอนใหม่ของกระบวนการที่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต้องใข้ ส่งผลให้ตรงสร้างประมาณ 30 คอลัมน์แทน 20 เดิมและต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง FMEA สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากส์ในการดำเนินการด้วย Excel ในคู่มือ FMEA ฉบับใหม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ FMEA

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น DataLyzer FMEA , FMEA ที่ทำอยู่ใน Excel สามารถนำเข้ามาได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติ่มอ่านได้จาก บทความ

การทำบอลลูน

บูรณาการ APQP: Drawing – Ballooning – CMM – Control Plan – SPC

ระหว่างการดำเนินการ APQP การสร้างคุณลักษณะวิกฤตในแผนควบคุมเป็นขั้นตอนสำคัญแต่การต้องใข้เวลาและกระบวนการทางแล็บ คุณลักษณะเหล่านี้ถูกสร้างใช่ช่วงการออกแบบกระบวนการและพวกเขาต้องการป้อนลงในโปรแกรม CMM, Control Plan และโปรแกรม SPC นอกจากนี้ซัพพลายเออร์ต้องเชื่อม Drawing ที่ได้รับจากลูกค้าอีกด้วย

ซอฟต์แวร์ DataLyzer สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นโดย :

 • การเพิ่มการเชื่อมของบอลลูน Drawing สามารถเข้าถึงไปยังรายการคุณลักษณะได้
 • รายการเหล่านี้สามารถนำเข้าได้จากโปรแกรม CMM
 • สร้าง Control Plan จากพื้นฐาน FMEA
 • เชื่อมโยงคุณลักษณะไปยังเครื่องจักร/อุปกรณ์/แท่น/เครื่องมือ ที่เหมาะสม รวมถึงสามารถเพิ่มคอลัมน์ เช่น (จำนวนตัวอย่างคงที่,OCAP) ที่ไม่มีในข้อมูลบอลลูน
 • ส่งคุณลักษณะเหล่านี้ไปยังซอฟต์แวร์ DataLyzer SPC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่าง อ่านได้จาก บทความนี้

2015 © DATALYZER, All rights reserved