ภาพรวมและประโยชน์ที่ได้รับ

ภาพรวม Gage Management Software การวิเคราะห์ SPC ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดของระบบการวัด เครื่องมือวัด, เทคนิคการวัด และอุปกรณ์ประกอบการวัด ทั้งหมดรวมอยู่ในระบบการวัด ส่วนต่างๆเหล่านี้สามารถแยกเป็นแต่ละแหล่งความผันแปรในระบบการวัดได้ ความผันแปรเหล่านี้ไปส่งผลในส่วนของความผันแปรกระบวนการในการวิเคราะห์ SPC และส่งผลเชิงลบกับค่าสถิติที่เป็นกุญแจสะท้อนระดับคุณภาพเข่น Cpk, Ppk Ppm เป็นต้น ซอฟต์แวร์ DataLyzer® Spectrum Gage Management ช่วยหาค่าความผันแปรระบบการวัดและมีเครืองมือต่างๆในการลดความผันแปรดังกล่าว การสอบเทียบเครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ Gage R&R(MSA)เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ก็มีอยู่ใน DataLyzer Gage Management ประโยชน์ที่ได้รับ
 • จัดการต้นทุนคุณภาพจากการสอบเทียบเครื่องมือที่เป็นส่วนใหญ่ของต้นทุนทั้งหมด
 • ระบบมีความยืดหยุ่นในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการสอบเทียบ
 • ระบบครบสมบูรณ์สำหรับการศึกษาเรื่องระบบการวัด
 •        การตรวจจับและตรวจสอบจากศูนย์กลางเดียวกันในการสอบเทียบเครื่องมือวัดและศึกษาเรื่อง Gage R&R
 • สามารถบูรณาการรวมกันระหว่าง SPC และ MSA

ฐานข้อมูลเครื่องมือวัด: 

ตำแหน่ง, ผู้จำหน่าย, รายละเอียดผู้จำหน่าย เช่น ที่อยู่,ราคา,ข้อมูลการบริการ เป็นต้น รายการเหล่านี้อยู่ในงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดซึ่งจะช่วยให้คุณอ้างถึงข้อมูลการให้บริการและจัดหาอุปการณ์ทดแทนได้อย่างรวดเร็ว

ประวัติเครื่องมือวัด:

ประวัติการบำรุงรักษาของการสอบเทียบซึ่งสามารถศึกษาแนวโน้มของเครื่องมือวัดได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเครื่องมือออกไปสอบเทียบหน่วยงานภายนอกก็ถูกจัดเก็บไว้ด้วยเช่นกัน

การศึกษาการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ในช่วงของการสอบเทียบคุณสามารถเลือกจำนวนค่าวัดที่ต้องการใช้ในย่านวัดที่ต้องการสอบเทียบ สามารถเลือกให้ใกล้เคียงมาตรฐานของแต่การสอบเทียบรวมถึงค่าวัดหรือการศึกษาความไม่แน่นอนจากค่าวัดเทียบกับค่าอ้างอิง ขั้นตอนการสอบเทียบสามารถกำหนดได้โดยผู้ใช้และนำไปใช้กับเครื่องมือวัดที่ต้องการทั้งหมด

รายงาน

สามารถรายงานประวัติการศึกษาการสอบเทียบเครื่องมือวัด การออกรายงานเมื่อครบกำหนดรอบสอบเทียบและการพิมพ์ฉลาก

ศึกษา R&R

วิธีการป้อนค่าประกอบด้วย จำนวนวัดซ้ำ, สุ่มหรือเปิดจากแบบฟอร์มหรือลำดับในที่กำหนด,การวิเคราะห์ ANOVA, วิธีคำนวณแบบยาวหรือแบบสั้น,ศึกษาระบบการวัดของข้อมูลวัดหรือข้อมูลคุณลักษณะ, ดูผลงานด้วยเส้นกราฟประสิทธิภาพ, Range chart, Average & Run , Error Chart, Normalize individual charts ,Whisker charts, X-Y plots และ Scatter plots ของข้อมูล,เปอร์เซ็นต์ R&R ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องของความผันแปรกระบวนการ

วิธีการป้อนข้อมูล

ข้อมูลสำหรับการศึกษาสามารถใช้วิธีการป้อนผ่านคีย์บอร์ด, รับค่าจากเครื่องมือวัดอัตโนมัติผ่าน RS232/USB หรือการนำเข้าจากตารางคำนวณ

รองรับหลายภาษา

รองรับการเปลี่ยนภาษาได้หลายภาษาให้ง่ายในการทำงานของพนักงานหน้างาน ภาษาที่รองรับประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ,สเปน,จีน,ฝรั่งเศส,เยอรมัน, ฮินดู, ดัชท์, โปรตุเกส, รัสเซีย, อาราบิก, ฮังการี, สโลวาเกีย, เวียดนาม, ตุรกี, โปแลนด์ ,เช็ก, อิตาลี, เดนมาร์กและสวีเดน. ภาษาอื่นๆสามารถเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลด โบรชัวร์

 

คุณสมบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและซัพพลายเออร์

 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัด ได้แก่ สถานที่ตั้งสถานะส่วนที่ต้องใช้ประเภทของเครื่องมือวัดข้อมูลการจัดหาการสอบเทียบและช่วงเวลาของ GR & R ฯลฯ
 • ผู้ให้บริการข้อมูลและอื่น ๆ ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ ฯลฯ

 

เครื่องมือวัดเทียบมาตรฐาน

 • รองรับการสอบเทียบทั้งภายในและภายนอก
 • ได้รับการสนับสนุนการศึกษาการสอบเทียบประวัติวันหมดอายุและการวางแผนการสอบเทียบ
 • ขั้นตอนการสอบเทียบสามารถกำหนดโดยผู้ใช้และใช้สำหรับเครื่องมือวัดที่ต้องการทั้งหมด

การสอบเทียบมักเป็นหนึ่งในรายการต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดของแผนกคุณภาพ ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องมือวัดสามารถช่วยในการควบคุมต้นทุนได้

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA หรือ GR & R))

แม้ว่าเครื่องมือวัดจะได้รับการสอบเทียบและวัดตามความต้องการในการสอบเทียบ แต่ก็ยังมีความสำคัญในการกำหนดว่าเครื่องวัดมีความแม่นยำและสม่ำเสมออย่างไร:

 • เมื่อพนักงานคนหนึ่งใช้เครื่องมือวัดบ่อยหรือไม่?
 • เมื่อพนักงานหลายคนใช้เครื่องมือวัด?

ระบบสนับสนุนการศึกษา GR และ R และ ANOVA มาตรฐาน

ลักษณะ
วิธีการป้อนข้อมูล

ใช้แป้นพิมพ์ด้วยตนเอง

 • โดยอัตโนมัติจากเครื่องวัดผ่านทาง RS-232 / USB
 • นำเข้าสเปรดชีต

ข้อมูลรายงานต่างๆ พิมพ์ฉลากด้วยการสอบเทียบผลลัพธ์

การป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์วิธีการป้อนข้อมูลที่มีอยู่:
เรียงตามการวัด,
แบบสุ่มหรือแบบสเปรดชีต
วิธีเฉลี่ยและช่วง

 • การศึกษาตัวแปรระยะยาว (ผู้ประกอบการ 2-3 รายซ้ำ 2-3 ครั้งผลิตภัณฑ์ 8-10 รายการ)
 • การศึกษาตัวแปรสั้น (2-3 ผู้ปฏิบัติงาน, 2-3 ซ้ำ, 5 ผลิตภัณฑ์)
 • เส้นโค้งสมรรถนะ
 • ตัวอย่างยาว (8-10 ตัวอย่าง)
 • การระบุแหล่งที่มาสั้น ๆ

ANOVA;
ประเภทของฐานข้อมูลมีเวอร์ชันสำหรับMS® Access, SQL Server®หรือOracle® ซอฟต์แวร์สามารถใช้แบบสแตนด์อะโลนหรือสามารถรวมเข้ากับโมดูล SPC เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
การสนับสนุนหลายภาษา: มีการสนับสนุนหลายภาษาในระบบ (อังกฤษดัตช์เยอรมันฝรั่งเศสสเปนจีนฮินดูโปรตุเกสรัสเซียอาหรับฮังการีสโลวีเนียเวียดนามตุรกีโปแลนด์เช็กอิตาลีและสวีเดน) สามารถเพิ่มได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

วีดีโอทัวร์

ซอฟต์แวร์ DataLyzer Gage Management

วีดีโอข้างใต้แนะนำถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัด

2015 © DATALYZER, All rights reserved