ภาพรวมและประโยชน์ที่ได้รับ

ภาพรวม OEE Software

สำหรับซอฟต์แวร์ OEE แบบ Real-time DataLyzer ได้ร่วมมือกันกับ FullFact โดย DataLyzer เป็นบริษัทแรกที่นำเสนอซอฟต์แวร์ระบบ Real-time SPC , FullFact ก็เป็นบริษัทแรกที่นำเสนอซอฟต์แวร์ระบบ Real-time OEE ผลจากการร่วมมือกันทำให้เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เป็นทั้ง SPC และ OEE ซอฟต์แวร์ FullFact OEE Toolkit เป็นซอฟต์แวร์ที่มีโมดูลหลากหลายที่อำนวยความสะดวกเรื่อง OEE จากการป้อนข้อมูลเครืองหยุดทำงาน, การรับข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องจักรที่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์, ผ่านสาย serial ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ , ซอฟต์แวร์ Ethernet, อุปกรณ์ต่างๆและ OPC ที่นำมาจากข้อมูลจากสายการผลิตจากอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลจากเครื่องจักรเดี่ยวๆสามารถรวบรวมให้เป็นทั่วทั้งโรงงานด้วยการเชื่อมต่อเดียว หน้าจอแสดงผลและรายงานได้ทั้งระบบ OEE และ SPC ซอฟต์แวร์ FullFact สามารถรวมกับซอฟต์แวร์ DataLyzer SPC ได้อย่างลงตัว ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งจากระบบ TPM และ SPC เป็นเทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยที่นำเสนอด้วยการใช้ระบบเดียว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมระบบ OEE กับ SPC

ข้อมูลที่ได้มาสำหรับ OEE และ SPC ปกติจะใช้ร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น

 

อุตสาหกรรมอาหาร

คุณต้องใช้ OEE ในสายการผลิตพร้อมทั้งต้องชั่งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ทุกๆ 20 นาที ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมระบบคือระบบ OEE สามารถเป็นตัวกำหนดให้ทำการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์จากแผนการตรวจของบริษัท

 

อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป

คุณจำเป็นต้องดำเนินการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยสุ่มต่อช่องหรือช่วงการผลิต โดยเครื่องมือสามารถจัดการบล็อคช่วงดังกล่าวได้ คุณต้องการดำเนินการ OEE ด้วยและต้องการวิเคราะห์ด้วยว่าถ้าเครื่องจักรหยุดส่งผลต่อกำลังส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือไม่ คุณลักษณะของกระบวนการอาจจะเป็นระบบเตือนก่อนที่เครื่องจักรจะหยุด ถ้ารอบการผลิตเปลี่ยนแปลงอาจนำไปสู่การหยุดของเครื่องจักร ระบบ SPC และ OEE มีเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกระบวนการกับการหยุดการผลิต

 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ระบบ OEE คือหัวใจที่ผลักดันให้เกิดความน่าเชื่อถือของเวลานำส่ง(lead time) ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ต้องการการตรวจวัดในระบบ SPC ที่อ้างอิงจาก Control Plan เข่น ทุกๆผลิตภัณฑ์ชิ้นที่ 5 และ ต้องการรายงานเกี่ยวกับความสามารถกระบวนการที่อ้างอิงถึงความต้องการของระบบคุณภาพ TS16949 การรวมกันของ DataLyzer และ FullFact ทำให้ง่ายสำหรับการทำงานฟังก์ชั่นนี้

 

อุตสาหกรรมยา

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากร อุตสาหกรรมยาก็เช่นกันที่กำลังประยุกต์ใช้ระบบ OEE ในขณะเดียวกันคุณจำเป็นต้องดำเนินการวัดคุณภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ CFR 21 Part 11 การผสมผสานระหว่าง DataLyzer และ FullFact ได้มีองค์ความรู้ทั้งหมดที่สนับสนุนมาตรฐานนี้

 

 • ผลรวมของผู้เชียวชาญทั้งสองในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถจัดการฟังก์ชั่นต่างๆที่คิดได้อย่างดีที่สุด สำหรับระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง แบบแบตซ์และกระบวนการในอุตสาหกรรม รวมถึงปฎิบัติตามกฎระเบียบสำคัญๆที่เกี่ยวข้องได้
 • การบูรณาการกันระหว่างระบบทำให้เกิดการวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นในระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวลาหยุดทำงานกับผลลัพธ์ทางคุณภาพ
 • พนักงานป้อนข้อมูลเพียงแค่ระบบเดียวแต่ส่งผลทั้งระบบของ SPC และ OEE สามารถนำเสนอทางออกที่ดีที่สุดทั้งการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง     เห็นผลภายใน 24 วัน       คืนทุนได้ ณ 24 สัปดาห์

 

คุณสมบัติ

 • ถูกต้องแม่นยำ

OEE Toolkit มีคำสั่งที่เรียกว่า Shift Scheduler ซึ่งกำหนดกะการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อระบุข้อมูลการเปลี่ยนกะการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนทำงานก็สามารถตรวจจับได้ สิ่งนี้ลดสาเหตุของความล้มเหลวและมั่นใจได้ว่าแต่ละกะการทำงานได้มีการบันทึกเวลาได้อย่างถูกต้อง

 • ใช้งานง่าย

  Remote Collect คือหน้าต่างที่ใช้งานง่ายเป็นที่ชื่นชมอย่างกว้างขวางที่ใช้สำหรับป้อนข้อมูลกึ่งอัตโนมัติและป้อนข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงส่งข้อเสนอแนะโดยตรงได้จากหน้าเครื่อง

 • มีความน่าเชื่อถือ

  เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล เราสร้างจากหน้าที่ความรับผิดชอบ มีเพียงคนที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ โมดูล User Access Control ของเราอนุญาตให้คุณสร้างหน้าที่การรับผิดชอบได้อย่างอิสระและถูกต้องตามองค์กรของคุณ ตัวอย่างสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ปฎิบัติงานหลัก หัวหน้าส่วนผลิตและพนักงาน เป็นต้น

 • เป็นปัจจุบัน

  ความแตกต่างและจำนวนผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและเพิ่มขึ้น การเชื่อมข้อมูลหลักของคุณที่สามารถใช้ได้เมื่อต้องการ เรามี External Collect ในการนำเข้าข้อมูลจากข้อมูลหลักโดยใช้รูปแบบไฟล์ csv เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่เสมอ

 • แลกเปลี่ยนข้อมูล

  ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับ OEE Toolkit ให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตทั้งแบบสแตติคและไดนามิคกับซอฟต์แวร์มาตฐานอื่นหรือฐานข้อมูลอื่น เพียงแค่สอบถามเรา เราอาจมีประสบการณ์แบบเดียวกันนี้แล้วกับลูกค้าหลายรายของเรา

 • อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  เครื่องมือแก้ไขภาษา คุณสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มภาษาใหม่ได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เราจัดกลุ่มเครื่องจักรลงในกลุ่มย่อย เพื่อให้ข้อมูลเครื่องกับบุคคลที่เหมาะสม Report Mailer จะช่วยในการกระจายตารางงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าได้

 • เรียลไทม์

  ข้อมูลจะถูกนำไปวิเคราะห์ แสดงข้อมูลให้เห็นภาพและรายงานด้วย Factory Analyzer แบบเรียลไทม์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก โบรชัวร์ หรือต้องการ เดโม คลิก

วีดีโอทัวร์

การใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer OEE

OEE ส่วนใหญ่จะดำเนินการใน 3 เฟส เฟสแรกจะเริ่มจากการการป้อนผ่านหน้างานตอนท้ายกะหรือโดยใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer SPC ระหว่างเฟส 2 ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์ชุดเครื่องมือ OEE real time ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกในการป้อนเวลาเครื่องจักรหยุดจากหน้างาน ในเฟส 3 ข้อมูลจะถูกส่งมาจากเซ็นเซอร์ของเครื่องจักร วีดีโอแรกนี้แสดงให้คุณเห็นถึงการป้อนข้อมูล OEE แบบธรรมดาในชุดเครื่องมือของ SPC


ซอฟต์แวร์ FULLFACT OEE

DataLyzer บูรณาการกับซอฟต์แวร์ FullFact OEE ได้อย่างครบถ้วน วีดีโอข้างใต้แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของ FullFact OEE Toolkit


ซอฟต์แวร์ DataLyzer

วีดีโอช้างใต้แสดงถึงวิธีการใช้ SPC และ OEE ในกลุ่มบริษัท AFA Dispensing

บทความ

บทความ

Implementing OEE using DataLyzer Spectrum

การทำ OEE โดยใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer Spectrum

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงว่าคุณสามารถเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับ OEE ด้วยโมดูล DataLyzer SPC ในการบันทึกข้อมูล ดำเนินการและคำนวณ รวมถึงการสร้างรายงาน

บทความ

Implementing OEE using DataLyzer Spectrum

การทำ OEE โดยใช้ซอฟต์แวร์ DataLyzer Spectrum

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงว่าคุณสามารถเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับ OEE ด้วยโมดูล DataLyzer SPC ในการบันทึกข้อมูล ดำเนินการและคำนวณ รวมถึงการสร้างรายงาน

2015 © DATALYZER, All rights reserved