ฝึกอบรมหัวข้อ SPC

มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างทฤษฏี SPC กับการปฏิบัติจริง ช่วงการวางแผนฝึกอบรม SPC ควรเป็นเฉพาะบริษัทเพราะมีบางแง่มุมและแนวทางปฏิบัติที่ต้องพิจารณา ช่วงการออกแบบและการเลือกผู้ให้บริการควรพิจารณาสิ่งที่สำคัญๆต่อไปนี้:
 • แผนการอบรม SPC ควรอยู่บนเส้นทางเดียวกับแผนดำเนินการ
 • วิธีการ, เครื่องมือที่ใช้ และหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ SPC ต้องถูกกำหนดให้ชัดเจนก่อน
 • การฝึกอบรม SPC ควรเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและควรใช้เทคนิคต่างๆให้เร็วที่สุดหลังจากการฝึกอบรม
 • การฝึกอบรม SPC ควรเป็นการปฎิบัติจริง เทคนิคต่างๆควรประยุกต์ใช้ในงานจริงได้เลยหลังผ่านการอบรม
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวทุกระดับควรได้รับการฝึกอบรม
 • วัตถุประสงค์หลักสูตร SPC

  ระหว่างการฝึกอบรม ผู้เรียนจะเรียนรู้เทคนิค SPC, จะเรียนรู้การจัดการ SPC และเรียนรู้ถึงหลุมพรางของ SPC ในระหว่างการดำเนินการ พวกเขาจะได้ประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงสามารถประยุกต์ SPC กับกระบวนการตัวอย่างได้ด้วยตัวเอง ในทางอุดมคติการฝึกอบรมควรจะมีทั้งการเรียนแบบห้องเรียน, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และปฎิบัติจริง การบูรณาการนี้ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายไม่สูงและทำให้สามารถฝึกพนักงานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง DataLyzer ยังมีโปรแกรม “ฝึกอบรมเพื่อเป็นให้เป็นผู้สอน” ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการแผนดำเนินการ

  ใครควรเข้าเรียนบ้าง

  ผู้จัดการคุณภาพ, วิศวกร, ผู้ประสานงาน SPC, วิศวกรคุณภาพที่ดูแลซัพพลายเออร์, Six Sigma black belts และผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ SPC

  เนื้อหาหลักสูตรอบรมหัวข้อ SPC

  วันที่ 1 :
  • Introduction to SPC
  • Principles of variation
  • Definition of control
  • Organization of SPC
  • Control loop
  • Improvement loop
  • Planning loop
  • Statistics
  • Descriptive statistics
  • Relation between process and subgroups
  • Process control variables
  • Control charts
  • Calculating control limits
  วันที่ 2:
  • Process capability
  • Capability indices (Cp, Cpk, Ppk)
  • Attribute control charts
  • Type of charts
  • Control charts for high quality processes
  • SPC simulation
  • SPC game
  • Managing SPC implementation
  • Implementation plan
  • Tasks and responsibilities
  • SPC manual
  • In house SPC training
  • Reporting
  • Evaluation กรุณาติดต่อตัวแทนของคุณหรือติดต่อ DataLyzer หรืออีเมลล์ sales@datalyzer.com สำหรับหลักสูตรพิเศษ;
  สถานที่อบรม
  การฝึกอบรมสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ผ่าน WebEx หรือส่งคนไปอบรมถึงสถานที่ทั้งแบบที่ศูนย์อบรมของเราหรือที่บริษัทคุณ กรุณาติดต่อ (sales@datalyzer.com) หากสนใจ
  เอกสารอบรม
  ผู้เรียนทั้งหมดจะได้เอกสารอบรม ส่วนหนึ่งของการอบรมจะใช้แบบจำลองกระบวนการซึ่งเราใช้ SPC Wizard ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ได้เห็นประสิทธิภาพของแบบจำลองและตัวอย่างการควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติ ดูได้ที่ ฟรี SPC-การฝึกอบรม หรือดูรายละเอียดซอฟต์แวร์ SPC Wizard ได้จากเว็บไซต์ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม SPC คลิก การอ้าง ทางเราจะติดต่อกลับคุณ

2015 © DATALYZER, All rights reserved