เวียดนาม (Vietnam)

E2Simple Ltd. Mr. Nguyen Thanh Hai เทรนเนอร์และที่ปรึกษา, PMP, ASQ Sixsigma Blackbelt Certified 60 / 5A ถนน Nguyen Khuyen, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City thanhhai0803@gmail.com โทรศัพท์: (+84) 986 235 189 Website: www.effsimple.com

Leave a Reply